งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ฝึกงาน บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด นายวิษณุ ตุ้ยสืบ 4813118 นายศิวฤทธิ์ เตียสุวัติ เศรษฐ 4813120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ฝึกงาน บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด นายวิษณุ ตุ้ยสืบ 4813118 นายศิวฤทธิ์ เตียสุวัติ เศรษฐ 4813120."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ฝึกงาน บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด นายวิษณุ ตุ้ยสืบ 4813118 นายศิวฤทธิ์ เตียสุวัติ เศรษฐ 4813120

2 Outline ข้อมูลทั่วไปของบริษัท กระบวนการผลิตไอศกรีมและการ ควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และการจ่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย

3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ที่อยู่ : 52/2 ซ. วัดบ่อทอง ต. บ่อทอง อ. ลาดหลุม แก้ว จ. ปทุมธานี ผลิตภัณฑ์หลัก : ไอศกรีม (Bud’s, O-Cha, Tropical Fruit Ice, King’s, Berkeley’s Farm) ผลิตภัณฑ์รอง : เค้ก / โรล ไอศกรีม, ไอศกรีมแซน วิส, พิซซ่า (Geno’s pizza) ตลาดของผลิตภัณฑ์ : ใน ประเทศ ต่างประเ ทศ

4 Room Storage Cold storage Water - Skim milk powder - Salt - Sugar - Corn syrup - Cocoa powder - Stabilizer - Skim milk powder - Salt - Sugar - Corn syrup - Cocoa powder - Stabilizer Raw materials - Fresh cream - Coconut cream - Skim milk - Fresh cream - Coconut cream - Skim milk Processing กรองด้วย ทราย + เรซิน เติม Chlorine 150 ppm กระบวนกา รผลิต

5 Weighting / Volumetric Raw materials Mixing tank Pasteurizer Hot stream Boiler ถังพัก + Filter + Balance tank Homogenizer Aging tank Flavoring tank รส สี กลิ่น กระบวนการผลิต ( ต่อ )

6 Continuous freezer Filling to package Fruit feeder Fudge feeder Hardening (@ -25 o c) Storage ( > 48 hours) Storage ( > 48 hours) ขนส่ง + จัด จำหน่าย Package (Cup, Tub, พิมพ์เค้ก / โรล ) Package (Cup, Tub, พิมพ์เค้ก / โรล ) - ล้างทำความสะอาด ( 3% อ๊อกโซเนีย ) - ติดสติกเกอร์ ช้อน / ห่อพิมพ์ เค้กหรือโรล - ล้างทำความสะอาด ( 3% อ๊อกโซเนีย ) - ติดสติกเกอร์ ช้อน / ห่อพิมพ์ เค้กหรือโรล กระบวนการ ผลิต ( ต่อ )

7 วัตถุดิบที่ใช้ในการทำไอศกรีม - Fresh cream - Fresh skim milk - water ภาชนะบรรจุภัณฑ์ - Cup 90 g., 105 g. - Pint 265 g. - Quart 560 g. - Tub 4 L., 6 L. การควบคุม คุณภาพ

8 การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ - SPC ( Standard Plate Count ) ≤ 10 โคโลนี - Coliform ≤ 4 โคโลนี - E.coli Negative - Yeast Negative - Mold Negative โดยจะทำการเพาะเชื้อเหล่านี้ โดยใช้แผ่น Petriflim ซึ่งใช้ อยู่ 2 ชนิด คือ - AC: Aerobic Count Plate - EC : E.coli / Coliform Count Plate สำหรับการเพาะเชื้อ Yeast และ Mold จะเพาะเลี้ยง ในอาหารเลี้ยงเชื้อต่าง ๆ ตามชนิดของเชื้อ การควบคุม คุณภาพ ( ต่อ )

9 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ - วัดค่า pH 6.5 - 7.5 - คลอรีน 0.06 – 0.11 % - ความกระด้าง 0 - 300 mg/l การควบคุม คุณภาพ ( ต่อ ) การตรวจหาองค์ประกอบของเนื้อ ไอศกรีม - % Total Solid - % acidity - % Ingredient - Viscosity

10 อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ – ไอศกรีมมี storage life 2 ปี –Safe factor 6 เดือนถึง 1 ปี การนำผลิตภัณฑ์เข้าเก็บรักษาและการจ่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย “ First In First Out ” Storage Zone

11 Chilled room Dried store

12 Mixing tank Pasteurizer + Homogenizer

13 Continuous freezerFrozen room

14 รสไอศกรีมต่าง ๆ

15 ไอศกรีมเค้ก Choc olate Mocha Almond Fudge Rainbow Sherbet Green Tea Vanill a

16 ไอศกรีมโรล

17 สินค้าทางเลือกใหม่


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ฝึกงาน บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด นายวิษณุ ตุ้ยสืบ 4813118 นายศิวฤทธิ์ เตียสุวัติ เศรษฐ 4813120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google