งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด
สรุปผลการฝึกงาน บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด นายวิษณุ ตุ้ยสืบ นายศิวฤทธิ์ เตียสุวัติเศรษฐ

2 Outline ข้อมูลทั่วไปของบริษัท กระบวนการผลิตไอศกรีมและการควบคุมคุณภาพ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และการจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย

3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ที่อยู่ : 52/2 ซ.วัดบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ผลิตภัณฑ์หลัก : ไอศกรีม (Bud’s , O-Cha , Tropical Fruit Ice , King’s , Berkeley’s Farm) ผลิตภัณฑ์รอง : เค้ก/โรล ไอศกรีม , ไอศกรีมแซนวิส , พิซซ่า (Geno’s pizza) ตลาดของผลิตภัณฑ์ : ต่างประเทศ ในประเทศ

4 กระบวนการผลิต Room Storage Cold storage Water Raw materials
Skim milk powder Salt Sugar Corn syrup Cocoa powder Stabilizer Raw materials Fresh cream Coconut cream Skim milk Processing กรองด้วยทราย + เรซิน เติม Chlorine 150 ppm กระบวนการผลิต

5 กระบวนการผลิต (ต่อ) Raw materials Mixing tank Pasteurizer Hot stream
Weighting / Volumetric Raw materials Mixing tank Pasteurizer Hot stream Boiler ถังพัก + Filter + Balance tank Homogenizer Aging tank Flavoring tank รส สี กลิ่น

6 (Cup , Tub , พิมพ์เค้ก/โรล)
กระบวนการผลิต (ต่อ) Continuous freezer Filling to package Fruit feeder Fudge feeder Hardening -25 oc) Storage ( > 48 hours) ขนส่ง + จัดจำหน่าย Package (Cup , Tub , พิมพ์เค้ก/โรล) ล้างทำความสะอาด ( 3% อ๊อกโซเนีย) ติดสติกเกอร์ ช้อน / ห่อพิมพ์เค้กหรือโรล

7 วัตถุดิบที่ใช้ในการทำไอศกรีม
การควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบที่ใช้ในการทำไอศกรีม - Fresh cream - Fresh skim milk - water ภาชนะบรรจุภัณฑ์ - Cup 90 g., 105 g. - Pint 265 g. - Quart 560 g. - Tub 4 L., 6 L.

8 การควบคุมคุณภาพ (ต่อ)
การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ - SPC ( Standard Plate Count ) ≤ 10 โคโลนี - Coliform ≤ 4 โคโลนี - E.coli Negative - Yeast Negative - Mold Negative โดยจะทำการเพาะเชื้อเหล่านี้ โดยใช้แผ่น Petriflim ซึ่งใช้อยู่ 2 ชนิด คือ - AC: Aerobic Count Plate - EC : E.coli / Coliform Count Plate สำหรับการเพาะเชื้อ Yeast และ Mold จะเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อต่าง ๆ ตามชนิดของเชื้อ

9 การควบคุมคุณภาพ (ต่อ)
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ - วัดค่า pH - คลอรีน – 0.11 % - ความกระด้าง mg/l การตรวจหาองค์ประกอบของเนื้อไอศกรีม - % Total Solid - % acidity - % Ingredient - Viscosity

10 “ First In First Out ” Storage Zone อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมมี storage life 2 ปี Safe factor 6 เดือนถึง 1 ปี การนำผลิตภัณฑ์เข้าเก็บรักษาและการจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย “ First In First Out ”

11 Chilled room Dried store

12 Pasteurizer + Homogenizer
Mixing tank Pasteurizer + Homogenizer

13 Continuous freezer Frozen room

14 รสไอศกรีมต่าง ๆ

15 ไอศกรีมเค้ก Chocolate Rainbow Sherbet Mocha Almond Fudge Green Tea
Vanilla

16 ไอศกรีมโรล

17 สินค้าทางเลือกใหม่


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google