งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คร. อนุรัตน์ วิศิษฏสรอรรถ เนคเทค Micromachined Diamond microtip with nano-size apex r 2 = 5nm SEM pictures of arrays of diamond microtip with nano-size.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คร. อนุรัตน์ วิศิษฏสรอรรถ เนคเทค Micromachined Diamond microtip with nano-size apex r 2 = 5nm SEM pictures of arrays of diamond microtip with nano-size."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คร. อนุรัตน์ วิศิษฏสรอรรถ เนคเทค Micromachined Diamond microtip with nano-size apex r 2 = 5nm SEM pictures of arrays of diamond microtip with nano-size apex

2 คร. อนุรัตน์ วิศิษฏสรอรรถ เนคเทค Diamond microtips for Field Emission Devices Si-Gate Diamond tip Vacuum cavity V a (V) VgVg I a (  A) V g (V) VaVa Typical emission characteristic of diamond field emission triode I a (  A) Diamond tip Gate Insulating layer Metal Substrate Anode Spacer A VaVa RaRa IaIa A VgVg RgRg Vacuum 10 -6 Torr. SEM pictures of gated diamond microtip

3 คร. อนุรัตน์ วิศิษฏสรอรรถ เนคเทค Carbon Nanotubes (CNT) Typical emission characteristic of CNT SEM pictures of Multiwall CNT on Si substrates

4 คร. อนุรัตน์ วิศิษฏสรอรรถ เนคเทค Fabrication of Microtip at TMEC SEM pictures of micromachined silicon microtip 20 nm radius curvature


ดาวน์โหลด ppt คร. อนุรัตน์ วิศิษฏสรอรรถ เนคเทค Micromachined Diamond microtip with nano-size apex r 2 = 5nm SEM pictures of arrays of diamond microtip with nano-size.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google