งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสร้าง ตัวอักษรไฟ. ขั้นตอนที่ 1 สร้างไฟล์มาขนาดใดก็ได้ แต่ในที่นี้ขอแนะนำขนาด 350 x 350 Pixels โดยมี Mode = RGB Color Contents = Background Color.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสร้าง ตัวอักษรไฟ. ขั้นตอนที่ 1 สร้างไฟล์มาขนาดใดก็ได้ แต่ในที่นี้ขอแนะนำขนาด 350 x 350 Pixels โดยมี Mode = RGB Color Contents = Background Color."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสร้าง ตัวอักษรไฟ

2 ขั้นตอนที่ 1 สร้างไฟล์มาขนาดใดก็ได้ แต่ในที่นี้ขอแนะนำขนาด 350 x 350 Pixels โดยมี Mode = RGB Color Contents = Background Color ( สีดำ )

3 ขั้นตอนที่ 2 เสร้จแล้วให้พิมพ์ตัวอักษรโดย คลิ๊กที่อุปกรณ์ Type Tool [ T ] แล้วพิมพ์ตัวอักษรลงไป.

4 ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่พิมพ์ตัวอักษรเสร็จ แล้วให้มาที่ Layer --> Type --> Render Layer เพื่อให้ตัวอักษร ตัวที่กำกับอยู่ข้างหลัง layer ตัวอักษรหายไปและเพื่อ สามารถเล่น Effects ต่างได้

5 ขั้นตอนที่ 4 เสร็จแล้วให้มาที่ Filter --> Blur --> Gaussian Blur ปรับ ค่า Radius : 1.0 Pixels

6 ขั้นตอนที่ 5. เสร็จแล้วให้พลิ๊กตัวอักษร โดยมาที่ Image --> Rotate Canvas --> 90? CW

7 ขั้นตอนที่ 6. เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปมาที่ Filter --> Stylize --> Wind ปรับค่าต่างๆ ดังภาพ. ( เมื่อต้องการให้เปลวไฟ ลุกโชดช่วงยิ้ง ขึ้นสามารถทำซ้ำอีกได้ตามต้องการ )

8 ขั้นตอนที่ 7 เสร็จแล้วให้พลิ๊กตัวอักษรกลับมา ที่เดิมโดยมาที่ Image --> Rotate Canvas --> 90? CCW

9 ขั้นตอนที่ 8 เพื่อทำให้เหมือนเปลวไฟมากยิ้งขึ้นโดยมาที่ Filter --> Distort --> Ripple ( ให้ปรับค่า Option ดังนี้ Amount = 100 Size = Medium ตัวอักษรก็จะได้ดังภาพ.

10 ขั้นตอนที่ 9 ให้มาที่ Image --> Mode --> Grayscale ( ให้ตอบ Flatten) จะเห็นว่า Layer กับ Background จะร่วมกันแล้วมาที่ Image --> Mode --> Indexde Color แล้วมาที่ Image --> Mode --> Color Table ปรับค่า table = Black Body เสร็จแล้ว OK ก็จะ ได้ตัวอักษรไฟดังภาพ.

11

12 Tip... ในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสีของไฟถ้าเราไม่ ถูกใจสามารถไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้โดยมาที่ Image --> Adjust --> Hue/Saturation ให้ปรับ ค่า Hue สีก็จะเปลี่ยนไปตามที่ชอบ...


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสร้าง ตัวอักษรไฟ. ขั้นตอนที่ 1 สร้างไฟล์มาขนาดใดก็ได้ แต่ในที่นี้ขอแนะนำขนาด 350 x 350 Pixels โดยมี Mode = RGB Color Contents = Background Color.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google