งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสร้างตัวอักษรไฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสร้างตัวอักษรไฟ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสร้างตัวอักษรไฟ

2 ขั้นตอนที่ 1 สร้างไฟล์มาขนาดใดก็ได้ แต่ในที่นี้ขอ แนะนำขนาด350 x 350 Pixels โดย มี Mode = RGB Color  Contents = Background Color ( สีดำ )

3 ขั้นตอนที่ 2 เสร้จแล้วให้พิมพ์ตัวอักษรโดยคลิ๊กที่อุปกรณ์ Type Tool [ T ] แล้วพิมพ์ตัวอักษรลงไป.

4 ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่พิมพ์ตัวอักษรเสร็จแล้วให้มาที่ Layer --> Type --> Render Layer เพื่อให้ตัวอักษร  ตัวที่กำกับอยู่ข้างหลัง layer ตัวอักษร หายไปและเพื่อสามารถเล่น Effects ต่างได้

5 ขั้นตอนที่ 4 เสร็จแล้วให้มาที่ Filter --> Blur - -> Gaussian Blur ปรับค่า Radius : 1.0 Pixels

6 ขั้นตอนที่ 5. เสร็จแล้วให้พลิ๊กตัวอักษรโดยมาที่ Image --> Rotate Canvas --> 90? CW

7 ขั้นตอนที่6. เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปมาที่ Filter --> Stylize --> Wind ปรับค่าต่างๆ ดังภาพ. (เมื่อต้องการให้เปลวไฟ ลุกโชดช่วงยิ้งขึ้นสามารถทำซ้ำอีก ได้ตามต้องการ)

8 ขั้นตอนที่ 7 เสร็จแล้วให้พลิ๊กตัวอักษรกลับมาที่เดิมโดยมา ที่  Image --> Rotate Canvas --> 90? CCW

9 ขั้นตอนที่ 8 เพื่อทำให้เหมือนเปลวไฟมากยิ้งขึ้นโดยมาที่ Filter --> Distort --> Ripple (ให้ปรับค่า  Option ดังนี้ Amount = 100 Size = Medium ตัวอักษรก็จะได้ดังภาพ.

10 ขั้นตอนที่ 9 ให้มาที่ Image --> Mode --> Grayscale (ให้ตอบ Flatten) จะเห็นว่า Layer กับ Background  จะร่วมกันแล้วมาที่ Image --> Mode --> Indexde Color  แล้วมาที่ Image --> Mode --> Color Table  ปรับค่าtable = Black Body เสร็จแล้ว OK ก็จะได้ตัวอักษร ไฟดังภาพ.

11

12 Tip... ในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสีของไฟถ้าเราไม่ถูกใจสามารถไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้โดยมาที่ Image --> Adjust --> Hue/Saturation ให้ปรับค่า Hue สีก็จะเปลี่ยนไปตามที่ชอบ...


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสร้างตัวอักษรไฟ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google