งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UMD™ Universal Media Disc. Born of UMD™  UMD (Universal Media Disc) แจ้งเกิดพร้อมเครื่องเล่นเกมพกพา PSP เมื่อกลางปี 2004 โดยบริษัท SONY เป็นผู้คิดค้นขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UMD™ Universal Media Disc. Born of UMD™  UMD (Universal Media Disc) แจ้งเกิดพร้อมเครื่องเล่นเกมพกพา PSP เมื่อกลางปี 2004 โดยบริษัท SONY เป็นผู้คิดค้นขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UMD™ Universal Media Disc

2 Born of UMD™  UMD (Universal Media Disc) แจ้งเกิดพร้อมเครื่องเล่นเกมพกพา PSP เมื่อกลางปี 2004 โดยบริษัท SONY เป็นผู้คิดค้นขึ้น

3 คุณสมบัติของแผ่น UMD™ Dimensions : 65 mm x 64 mm x 4.2 mm Weight : Approx. 10g Disc Diameter : 60 mm Maximum Capacity : 1.8GB (1 Side, Double Layers) Laser wavelength : 660nm (red laser) Encryption : AES 128bit UMD Video : Codec MPEG4 AVC, ATRAC3plus Caption PNG UMD Audio : Codec ATRAC3plus, PCM, (MPEG4 AVC)

4 Size of UMD™  เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร (2.4 นิ้ว ) และหนักเพียง 10 กรัมเท่านั้น

5 Type UMD™ UMD เป็นสื่อเก็บข้อมูลประเภท Optical Disk Cartridge มีการ จัดเก็บข้อมูล 2 แบบ  Single Layer Disk : เก็บข้อมูลแบบชั้นเดียว ในแต่ ละชั้นจะบันทึกข้อมูลได้ 0.9 Gbytes โดย substrate 0 จะใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ส่วน substrate 1 เก็บ Dummy Data ไม่ได้ใช้งาน  Dual Layer Disk : เก็บข้อมูลแบบสองชั้นรวมกันใน แต่ละชั้นบันทึกข้อมูลสูงสุด 1.8 Gbytes โดยข้อมูล จะบันทึกทั้ง substrate 0 และ 1 โดยอ่านข้อมูลผ่าน ชั้นแรกก่อน

6 Part Interface UMD™

7 Part Interface UMD™ ( ต่อ )

8 Structure UMD™

9 End Present ! นายปรีดี ปรัตถจริยกุล 07500344


ดาวน์โหลด ppt UMD™ Universal Media Disc. Born of UMD™  UMD (Universal Media Disc) แจ้งเกิดพร้อมเครื่องเล่นเกมพกพา PSP เมื่อกลางปี 2004 โดยบริษัท SONY เป็นผู้คิดค้นขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google