งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ เด็กหญิง นันทนา พงศ์ประยูร เลขที่ 31 ชั้น ม.2/2 เด็กหญิง สุภาพร สวัสดี เลขที่ 42 ชั้น ม.2/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ เด็กหญิง นันทนา พงศ์ประยูร เลขที่ 31 ชั้น ม.2/2 เด็กหญิง สุภาพร สวัสดี เลขที่ 42 ชั้น ม.2/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ เด็กหญิง นันทนา พงศ์ประยูร เลขที่ 31 ชั้น ม.2/2 เด็กหญิง สุภาพร สวัสดี เลขที่ 42 ชั้น ม.2/2

2 ตารางเรียน ชั้น ม.2/ จคณิตสังค ม อังกฤ ษ t2 มลายูการ งาน พละว่าง อสุข ศึกษ า ศิลป ะ อังกฤ ษ แนะ แนว ไทยวิทย์ โฮม รูม พอังกฤ ษ ไทยคณิตสังค ม ชุมนุ ม บังคั บ พฤเพิ่มเ ติม ประวั ติ มลายูคณิตวิทย์คอม พิวเต อร์ ศคณะ สี II ศิลป ะ อังกฤ ษ ไทยอังกฤ ษ T2 สังค ม

3 เพลงฮิต ไม่บอกเธอครึ่งใจคุณและคุณเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ เด็กหญิง นันทนา พงศ์ประยูร เลขที่ 31 ชั้น ม.2/2 เด็กหญิง สุภาพร สวัสดี เลขที่ 42 ชั้น ม.2/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google