งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ เด็กหญิง นันทนา พงศ์ประยูร เลขที่ 31 ชั้น ม.2/2 เด็กหญิง สุภาพร สวัสดี เลขที่ 42 ชั้น ม.2/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ เด็กหญิง นันทนา พงศ์ประยูร เลขที่ 31 ชั้น ม.2/2 เด็กหญิง สุภาพร สวัสดี เลขที่ 42 ชั้น ม.2/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ เด็กหญิง นันทนา พงศ์ประยูร เลขที่ 31 ชั้น ม.2/2 เด็กหญิง สุภาพร สวัสดี เลขที่ 42 ชั้น ม.2/2

2 ตารางเรียน ชั้น ม.2/2 123456789 08.2 0- 09.1 0 09.1 0- 10.0 0 10.0 0- 10.5 0 10.5 0- 11.4 0 11.4 0- 12.3 0 12.3 0- 13.2 0 13.2 0- 14.1 0 14.1 0- 15.0 0 15.0 0- 15.5 0 จคณิตสังค ม อังกฤ ษ t2 มลายูการ งาน พละว่าง อสุข ศึกษ า ศิลป ะ อังกฤ ษ แนะ แนว ไทยวิทย์ โฮม รูม พอังกฤ ษ ไทยคณิตสังค ม ชุมนุ ม บังคั บ พฤเพิ่มเ ติม ประวั ติ มลายูคณิตวิทย์คอม พิวเต อร์ ศคณะ สี II ศิลป ะ อังกฤ ษ ไทยอังกฤ ษ T2 สังค ม

3 เพลงฮิต ไม่บอกเธอครึ่งใจคุณและคุณเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ เด็กหญิง นันทนา พงศ์ประยูร เลขที่ 31 ชั้น ม.2/2 เด็กหญิง สุภาพร สวัสดี เลขที่ 42 ชั้น ม.2/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google