งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ญ.จุฑามาศ แสงดวง ชั้น ม.2/8 เลขที่28

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ญ.จุฑามาศ แสงดวง ชั้น ม.2/8 เลขที่28"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ญ.จุฑามาศ แสงดวง ชั้น ม.2/8 เลขที่28
แฟ้มสะสมผลงาน ด.ญ.จุฑามาศ แสงดวง ชั้น ม.2/ เลขที่28

2 ประวัติส่วนตัว เด็กหญิง จุฑามาศ แสงดวง 17 พฤศจิกายน 2543
เด็กหญิง จุฑามาศ แสงดวง 17 พฤศจิกายน ที่อยู่ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เบอร์โทร อีเมล์ l.com Facebook Jutamas Saengdung ประวัติส่วนตัว

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนส่องแสงวิทยา โรงเรียนพลวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถ
แฟนไม่ยุ้ง มุ้งแต่เรียน งานอดิเรก อ่านหนังสือ ฟังเพลง ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถ

5 ก็แค่คน ธรรมดา


ดาวน์โหลด ppt ด.ญ.จุฑามาศ แสงดวง ชั้น ม.2/8 เลขที่28

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google