งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. จุฑามาศ แสงดวง ชั้น ม.2/8 เลขที่ 28. * เด็กหญิง จุฑามาศ แสงดวง * 17 พฤศจิกายน 2543 * ที่อยู่ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. จุฑามาศ แสงดวง ชั้น ม.2/8 เลขที่ 28. * เด็กหญิง จุฑามาศ แสงดวง * 17 พฤศจิกายน 2543 * ที่อยู่ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. จุฑามาศ แสงดวง ชั้น ม.2/8 เลขที่ 28

2 * เด็กหญิง จุฑามาศ แสงดวง * 17 พฤศจิกายน 2543 * ที่อยู่ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา * เบอร์โทร 0841983327 * อีเมล์ creamlove37@hotmai l.com creamlove37@hotmai l.com * Facebook Jutamas Saengdung

3 * ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 * โรงเรียนสุราษฎร์ธานี * โรงเรียนส่องแสงวิทยา * โรงเรียนพลวิทยา * ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 * โรงเรียนพลวิทยา * ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 * โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 * คติประจำใจ * แฟนไม่ยุ้ง มุ้งแต่ เรียน * งานอดิเรก * อ่านหนังสือ ฟัง เพลง * ความสามารถ พิเศษ * ด้านกีฬา

5 * ก็แค่คน ธรรมดา


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. จุฑามาศ แสงดวง ชั้น ม.2/8 เลขที่ 28. * เด็กหญิง จุฑามาศ แสงดวง * 17 พฤศจิกายน 2543 * ที่อยู่ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google