งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chronic Kidney Disease (CKD) นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี พบ., วว.อายุรศาสตร์, วว. อายุรศาสตร์โรคไต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chronic Kidney Disease (CKD) นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี พบ., วว.อายุรศาสตร์, วว. อายุรศาสตร์โรคไต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chronic Kidney Disease (CKD) นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี พบ., วว.อายุรศาสตร์, วว. อายุรศาสตร์โรคไต

2 Renal Anatomy

3

4

5 1.Excretory & Regulatory –Solute : electrolyte & non-electrolyte –Solvent : water 2.Synthetic –Erythropoietin  RBC stimulation –1,25-(OH) 2 Vitamin D 3 (Calcitriol) –Etc. Renal Function

6 GFR (90 ml/min./ 1.73 m 2 )

7 เฉียบพ ลัน เรื้อรัง เรื้อรัง ระยะ สุดท้าย โรค ไต ไต วาย ติด เชื้อ โรคไตเน โฟรติก ( ไข่ ขาวใน ปัสสาวะ ) นิ่วอื่นๆ กรวย ไต อักเสบ กระเพา ะ ปัสสาว ะ อักเสบ ไต ท่อไต กระเพา ะ ปัสสาว ะ SLE IgA Nephro pathy etc.

8 Definition : ↓ Renal function ↓ GFR (Glomerular filtration rate) → ↓ Uremic toxin excretion → ↑ Serum BUN, Cr RENAL FAILURE

9 1. Direct clearance of substance Inulin – Gold standard Radioisotope - 99m Tc EDTA, 125 I Iothalamate Creatinine – practical C Cr (Cr Clearance) ~ GFR C Cr (ml/min.) = U Cr x V (urine volume) P Cr GFR Measurement

10 2. Formula Cockcroft-Gault C Cr (ml/min) = (140 - Age) x Body weight x (0.85 if Female) 72 x S Cr MDRD eGFR (ml/min/1.73m 2 ) = 186 x (S Cr ) -1.154 x (Age) -0.203 x (0.742 if Female) x (1.210 if African-American) GFR Measurement

11 2. Formula CKD-EPI – Recommended formula GFR Measurement Serum Cr eGFR (ml/min/1.73m 2 ) Female ≤ 0.7144 × (S cr /0.7) -0.329 × (0.993) Age > 0.7144 × (S cr /0.7) -1.209 × (0.993) Age Male ≤ 0.9141 × (S cr /0.9) -0.411 × (0.993) Age > 0.9141 × (S cr /0.9) -1.209 × (0.993) Age

12 http://www.nephron.com/MDRD_GFR.cgi GFR Measurement

13 ARF (Acute Renal Failure) – ↓ Renal function in hours to days CRF (Chronic Renal Failure) – ↓ Renal function in > 3 months RENAL FAILURE CKD (Chronic Kidney Disease) AKI (Acute Kidney Injury)

14 ARF CRF Reversible ! Irreversible…

15 Clues in Diagnosis of CKD (from AKI) 1.Uremia > 3 months -Previous high serum BUN, Cr -Clinical : nausea, edema, hematuria, nocturia 2.Small size kidneys : < 9 cm 3.Anemia 4.Renal osteodystrophy

16 Chronic Kidney Disease (CKD) Definition: duration ≥ 3 months 1. Kidney damage – Pathology – Structure: Stone, Cyst, Mass, etc. – Function: Proteinuria, Albuminuria Hematuria, Abnormal Cast And / Or 2. GFR < 60 ml/min/1.73 m 2

17 Stages of CKD StageDescriptionGFRAction 0 At increased risk ≥ 90 Screening, CKD risk reduction 1 Kidney damage with normal GFR ≥ 90 Dx & Rx, Rx of comorbid condition, Slowing progression, CVD risk reduction 2 Kidney damage with mild  GFR 60-89 Estimating progression 3 Moderate  GFR 30-59 Assess & Rx complication 4 Severe  GFR 15-29 Praparation for RRT 5 Kidney failure < 15 Renal replacement

18 Stages of CKD StageDescriptionGFRAction 0 At increased risk ≥ 90 Screening, CKD risk reduction 1 Kidney damage with normal GFR ≥ 90 Dx & Rx, Rx of comorbid condition, Slowing progression, CVD risk reduction 2 Kidney damage with mild  GFR 60-89 Estimating progression 3 Moderate  GFR 30-59 Assess & Rx complication 4 Severe  GFR 15-29 Praparation for RRT 5 Kidney failure < 15 Renal replacement CRF

19 Male, BW 60 Kg, Age 60 Serum Cr CKD-EPICockcroft -Gault CKD stage 1.359513 2.527 4 5.012135

20 Stages of CKD StageDescriptionGFRPrevalence in THAILAND 2550 0 At increased risk ≥ 90 1 Kidney damage with normal GFR ≥ 90 2 Kidney damage with mild  GFR 60-89 3 Moderate  GFR 30-59 4 Severe  GFR 15-29 5 Kidney failure < 15 8.9 % 8.7 % (4,500,000 – Thai) (120,000 – ChiangMai)

21 Uremic symptoms ( รู้สึกไม่สบาย คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ) Anemia ( โลหิตจาง ), Fatigue ( เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ) Dysuria ( ปัสสาวะขัด ), Nocturia ( ปัสสาวะ บ่อยตอนกลางคืน ), Hematuria ( ปัสสาวะมี สีแดง ) Edema ( บวม ), ปัสสาวะน้อยลง ปวดหลัง ปวดเอว ความดันโลหิตสูง, เวียนศีรษะ CKD stage 1-2 → Asymptomatic ! Signs & Symptoms

22 Work up cause & Correction Slow progression of CKD Comorbidity treatment Counseling & Patient education – Cost – Mode of Renal replacement therapy : HD, CAPD, Kidney transplantation – Nutrition – Vascular access (in HD) Renal replacement therapy How to approach CKD Patients

23 Causes of CKD  DM : most common (~ 30-40 %)  Chronic glomerulonephritis (CGN)  Vascular disease : HT  Tubulointerstitial : Stones, NSAIDs, Gout  Others : Polycystic kidney, etc.

24 Initial investigation for CKD U/A : proteinuria, sediment Proteinuria trace – repeat in 3-6 m. +1 – repeat in 3-6 m. or urine protein-creatinine ratio (UPCR) > +2 – urine protein-creatinine ratio (UPCR) Abnormal : UPCR > 0.2 (or urine protein > 0.3 g/day) Serum creatinine, eGFR Plain KUB (or ultrasound) Others (depend on patient)

25 Slow Progression in CKD Control BP ACEI, ARB Low Protein, Low Salt Diet Control Blood Sugar Control Lipid Level (?) Avoid Smoking Avoid Nephrotoxic Agents

26 Control BP Goal: ~ 130/80 – 140/90 mmHg Lifestyle modifications – Weight reduction: BMI 19-23 – Diet: Low Salt Low Fat (saturated) – Exercise (30 min. x 5 / week) – Moderate Alcohol consumption (Beer 720 cc, Wine 300 cc, Whisky 90 cc)

27 Control BP Medication – ACEI, ARB – ACEI (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor): Enaril (Enalapril) Coversil (Perindopril) Tritace (Ramipril)

28 Control BP Medication – ARB (Angiotensin II Receptor Blocker) Cozaar (Losartan) Diovan (Valsartan) Micardis (Telmisartan) Aprovel (Irbesartan)

29 Control BP Medication – Ca 2+ -channel blocker Amlodipine Adalat (Nifedipine) Madiplot (Manidipine) Zanidip (Lercanidipine) Isoptin (Verapamil) Herbesser (Diltiazem)

30 Control BP Medication – Diuretics Lasix (Furosemide) HCTZ (Hydrochlorothiazide) Aldactone (Spironolactone) – Beta-blocker Metoprolol Atenolol Propranolol

31 Control BP Medication – Alpha-blocker Cardura, Pencor (Doxazosin) Minipress (Prazosin) – Centrally acting agent Aldomet (Methyldopa) – Direct vasodilator Apresoline (Hydralazine) Minoxidil

32 RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosterone System)

33 Diet Protein GFR < 30 ml/min/1.73 m 2 (stage 3) o 0.8 g/kg/day CKD at risk of progression o avoid high protein (1.3 g/kg/day) Salt < 2 g/day of Na + (5 g of NaCl, เกลือแกง 1 ช้อนชา, น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ )

34 Control Blood Sugar Goal – Fasting: 80-120 mg/dl – Post-prandial: 80-160 mg/dl – HbA 1C : ~ 7 % – Precaution of “Hypoglycemia”

35 Control Lipid Level Goal – Total Cholesterol: < 200 mg/dl – Triglyceride: < 200 mg/dl – HDL: > 45 mg/dl – LDL: < 100 mg/dl

36 NSAIDs : Diclofenac, Ibuprofen, Mefenamic acid (Ponstan), Indomethacin, Naproxen, etc. Aminoglycoside : Gentamicin, Amikin Herb medicine Nephrotoxic Agents ACEI, ARB – stop, if  Cr > 25% or Hyperkalemia

37 Treatment of CKD

38 Medication – Anti-hypertensive – Diuretics – Phosphate binder : CaCO 3, Al(OH) 3 – Alkaline : NaHCO 3 – Rx of Anemia : EPO (erythropoietin), PRC transfusion, Ferrous Goal Hb 10-12 g/dL (Hct 30-36%) – Vitamin : Bco, C, Folic – Others : DM, IHD, Dyslipidemia, Hyper K + Treatment

39 Diet Control – Low Protein – Low Salt – Low K+ – Low Phosphate – Low Fat – Restricted Fluid Intake Treatment

40 Fat ( ไขมัน ) – ควรกิน “Unsaturated fat ( ไขมันไม่อิ่มตัว )” : น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมัน รำข้าว, น้ำมันงา, น้ำมัน มะกอก – ไม่ควรกิน “Saturated fat ( ไขมันอิ่มตัว )” : หมู สามชั้น, หนังสัตว์, เครื่องใน, ไข่แดง, น้ำมันหมู, น้ำมันปาล์ม, น้ำมันมะพร้าว, กะทิ, อาหารทะเล

41 ผัก, ผลไม้ – ประโยชน์ – วิตะมิน, ใยอาหาร หรือกาก อาหาร ( ไฟเบอร์ ) – โทษ – โปแตสเซียม (Potassium, K + )

42 Potassium (K + ) มากปานกลางน้อย หัวปลี, หน่อไม้ฝรั่ง, โหระพา, หอมแดง, ผักกวางตุ้ง, มะเขือ, เห็ดฟาง, แครอท, ผักบุ้งไทย แตงกวา, ฟักเขียว, มะเขือยาว, มะละกอ ดิบ, พริกหยวก, เห็ด นางฟ้า, ผักบุ้งจีน บวบเหลี่ยม, ถั่วพู ( ฝักอ่อน ), หอมหัวใหญ่, เห็ด หูหนู ทุเรียน, ลำไย, กล้วย ส้ม, สับปะรด, ฝรั่ง, เงาะ, มะม่วง, องุ่น, ลิ้นจี่, ขนุน, มะละกอ แตงโม

43 Phosphate (P) อาหารที่มี P สูง – ถั่ว – นม – ไข่แดง – น้ำอัดลม ( โค้ก )

44 Water – ปริมาณที่เหมาะสม / วัน = ปริมาณปัสสาวะ / วัน + 500 ml. Vitamin – ไม่ควรกิน : A, E – กินได้ : B, C, D

45 Correct Volume Status – Dehydration: Volume replacement Avoid diuretics – Volume overload: Restrict fluid intake Diuretics Dialysis: HD, PD Treatment

46 Renal Replacement Therapy Indications for Dialysis in CKD (ESRD) – GFR ≤ 6 ml/min./1.73 m 2 (Serum Cr ~ 10 mg/dl) – Volume overload, Uncontrolled BP – Hyper K +, Hyper P – Uremic encephalopathy – Uremic pericarditis, pleuritis – Protein-Energy Malnutrition Treatment

47 Mode of Dialysis – Hemodialysis (HD) : Intermittent Continuous (CRRT, Continuous Renal Replacement Therapy) – CVVH(F), CAVH(F), CVVHD, CVVHDF, etc. – Peritoneal Dialysis (PD) : Intermittent Continuous – CAPD (Continuous Ambulatory PD), etc. Treatment

48 Convection

49 Hemodialysis MEMBRANEMEMBRANE BloodDialysate Uremic toxins & Water Diffusion Convection Ultrafiltrate (UF)

50 Peritoneal Dialysis MEMBRANEMEMBRANE BloodPeritoneal Cavity Uremic toxins & Water Diffusion Dialysate Ultrafiltrate (UF)

51 Energy30–35 kcal/kg Protein1.2 g/kg High biological value > 50% Na + 3 g K + 3 g Phosphate1.2 g Water500–1000 ml + Urine output Daily Requirement in HD patients Nutrition อาหารโปรตีนที่มี essential amino acid ครบถ้วน ในสัดส่วนที่ เหมาะสม ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม

52 Kidney Transplantation - Living-related KT - Cadaveric KT

53 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการฟอกเลือดทางช่องท้องการปลูกถ่ายไต ข้อดี 1. สามารถกำจัดน้ำที่เกินและของเสีย ได้อย่างรวดเร็ว และกำหนดปริมาณ ได้แน่นอน 2. ผู้ป่วยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการทำ 1. ทำเองที่บ้านได้, ไม่ต้อง เดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยๆ 2. เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็น โรคหัวใจ และผู้ป่วยที่เป็น โรคเบาหวานมานาน 3. สภาพการทำงานของไตที่ เหลืออยู่ดีกว่า 4. ต้องการการจำกัดอาหาร และน้ำน้อยกว่า 1. เป็นการรักษาที่ทำให้มี คุณภาพชีวิตดีที่สุด และ คุ้มค่าที่สุด ข้อเสีย 1. ต้องใช้อุปกรณ์และบุคลากรมาก 2. ต้องเดินทางมาทำในโรงพยาบาล สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 3. อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะทำ เช่น ความดันโลหิตต่ำ ปวดศีรษะ ตะคริว ฯลฯ 1. มีโอกาสติดเชื้อทางช่อง ท้อง 2. อาจรู้สึกแน่นอึดอัดเมื่อน้ำ อยู่ในท้อง 1. ต้องกินยากดภูมิคุ้มกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติด เชื้อได้ง่าย 2. ผู้บริจาคไตหาได้ยาก

54 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ สุดท้าย (ESRD) CAPD HD KT CAPD ข้อห้ามใน การทำ CAPD ทำ CAPD ต่อไม่ได้ มีไม่มี ไม่ใช่ใช่

55 ผู้ป่วย CKD ไม่จำเป็นต้องมี ปัสสาวะน้อย  ดังนั้น ไม่ จำเป็นต้องได้ Diuretics ทุกราย ผู้ป่วย CKD ที่ยังไม่ได้เริ่มทำ HD  จำกัดโปรตีน ผู้ป่วยที่ทำ HD แล้ว  กินโปรตีน ให้เต็มที่ Pitfall

56 คนปกติ โรคไตเรื้อรัง โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ป้องกั น ชะลอการ เสื่อม

57 ทำอย่างไร ไตไม่วาย ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี – วัดความดันโลหิต – ตรวจปัสสาวะ – ตรวจเลือด – ดูระดับ BUN, Cr ดูแลรักษาสุขภาพ – กินอาหารที่เป็นประโยชน์ – พักผ่อนให้เพียงพอ : นอนหลับวันละ 6 – 8 ชม. – ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ : วันละ 6 – 8 แก้ว

58 ทำอย่างไร ไตไม่วาย ดูแลรักษาสุขภาพ ( ต่อ ) – ออกกำลังกาย : อย่างน้อย 30 นาที, 5 ครั้ง / สัปดาห์ – ควบคุมน้ำหนักตัว ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index, BMI) = น้ำหนัก ( กก.) / ส่วนสูง ( เมตร ) 2 ถ้ามากกว่า 23 ถือว่า “ อ้วน ” – อย่ากลั้นปัสสาวะ – อย่าปล่อยให้ท้องเสียนานเกินไป

59 ทำอย่างไร ไตไม่วาย หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง – เลิกสูบบุหรี่ – มีสารพิษ > 50 ชนิด ! – ลดความอ้วน – ฯลฯ ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา – ยาแก้ปวด กลุ่ม “ เอ็นเสด (NSAIDs)” – อาหารเสริม, สมุนไพร บางชนิด – ฯลฯ

60 ทำอย่างไร ไตไม่วาย ถ้ามีอาการผิดปกติ รีบไปพบแพทย์ – ปัสสาวะขัด – ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน – ปัสสาวะมีสีแดง – หน้าบวม เท้าบวม – ปวดหลัง ปวดเอว

61 Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี พบ., วว.อายุรศาสตร์, วว. อายุรศาสตร์โรคไต

62 Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)

63 Peritoneal Dialysis MEMBRANEMEMBRANE BloodPeritoneal Cavity Uremic toxins & Water Diffusion Dialysate Ultrafiltrate (UF)

64 Mode of PD 1.Continuous Continuous Ambulatory PD (CAPD) Continuous Cyclic PD 2.Intermittent Day-time Ambulatory PD Nightly Intermittent PD Manual / Automated 1. หลักการ 2.Prescription 3.Complication

65 Mode of PD Auto mated PD

66 PD Prescription Mode: CAPD Peritoneal Dialysate Fluid 1.5%, 2.5%, 4.25% Dextrose 2 Litre / bag 4 - 6 cycles / day Adequacy Weekly Kt/V > 1.7 Weekly nCCr > 50 Litre / 1.73 m 2

67 Complications Infection Volume overload Catheter malfunction Metabolic: HypoK +, Hyperglycemia Anemia Cardiovascular Malnutrition Inadequacy

68 Complications Infection 1.Exit site infection & Tunnel infection - common cause: staph. aureus - Empirical Rx of exit site infection : Dicloxacillin, oral, 14 d

69 Complications Infection 1.Exit site infection & Tunnel infection - common cause: staph. aureus - Empirical Rx of exit site infection : Dicloxacillin, oral, 14 d Acute Exit Site Infection

70 Complications Infection 1.Exit site infection & Tunnel infection - common cause: staph. aureus - Empirical Rx of exit site infection : Dicloxacillin, oral, 14 d Chronic Exit Site Infection

71 Infection 1.Exit site infection & Tunnel infection - common cause: staph. aureus - Empirical Rx of exit site infection : Dicloxacillin, oral, 14 d Chronic Exit Site Infection Equivocal Exit Site Infection

72 Tunnel Infection

73 Complications Infection 2.Peritonitis - common cause: staph. epidermidis - PDF WBC > 100 /mL, > 50% PMNs - PDF 10 ml in hemoculture media:  yield - Empirical Rx: Cefazolin 1 gm, IP, od Ceftazidime 1 gm, IP, od or specific Rx  14 d

74

75 Complications Infection 2.Peritonitis - Heparin, 500 u/L, prevent occlusion of the catheter by fibrin - Indications for Catheter Removal: Refractory peritonitis Relapsing peritonitis Refractory exit-site and tunnel infection Fungal peritonitis

76 Complications Infection 2.Peritonitis < 4 weeks> 4 weeks Same organismRelapsingRepeat New organismRecurrent Refractory : failure of the effluent to clear after 5 days of appropriate ABO

77 Complications Infection 2.Peritonitis < 4 weeks> 4 weeks Same organismRelapsingRepeat New organismRecurrent Refractory : failure of the effluent to clear after 5 days of appropriate ABO

78 Complications Volume overload Edema - Catheter malfunction - Leakage - I/O, Salt & Water & Diet - Compliance - Residual renal function PET study - Peritonitis - Large vascular area - Adhesion - SEP - Aquaporin def. -  Lymphatic absorption False UF FailureTrue UF Failure HighLowHigh Av/Low Av

79 Complications Infection Catheter malfunction Volume overload Metabolic: HypoK +, Hyperglycemia Anemia Cardiovascular Malnutrition Inadequacy

80 ขอบคุณ ครับ สงสัยอะไร เชิญถามได้ครับ


ดาวน์โหลด ppt Chronic Kidney Disease (CKD) นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี พบ., วว.อายุรศาสตร์, วว. อายุรศาสตร์โรคไต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google