งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Role of nursing care in sepsis นาตยา คำสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพุทธชิน ราช พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Role of nursing care in sepsis นาตยา คำสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพุทธชิน ราช พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Role of nursing care in sepsis นาตยา คำสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพุทธชิน ราช พิษณุโลก

2

3

4

5 IPD 1 2 3 4 ICU 5

6 EGDT (Early Goal Directed Therapy) Early detection Early resuscitation 6

7 Early detection

8

9 SIRS ( systemic inflammatory response syndrome) Sepsis = > 2 of SIRS + evidence of infection - Temp >38°C or <36°C - HR > 90 /min - RR >20 /min หรือ PaCO2 <32 mmHg - WBC >12,000, 10% โดยไม่อธิบายด้วยเหตุอื่น

10 Relationship Of Infection, SIRS, Sepsis Severe Sepsis and Septic Shock SIRS INFECTION PANCREATITIS BURNS TRAUMA OTHER SEPSIS SEVERE SEPSIS SEPTIC SHOCK

11 Sepsis: Defining a Disease Continuum A clinical response arising from a nonspecific insult, including  2 of the following: Temperature  38 o C or  36 o C HR  90 beats/min Respirations  20/min WBC  12,000/mm 3 or  4,000/mm 3 or >10% Band neutrophils SIRS with a presumed or confirmed infectious process Sepsis SIRS Infection Severe Sepsis Sepsis with  1 sign of organ failure Cardiovascular (refractory hypotension) Renal Respiratory Hepatic Hematologic CNS Metabolic acidosis Shock

12 Organ dysfunction Hypoperfusion Hypotension Severe sepsis

13 Organ dysfunctio n OrganClinical syndrome Sign/ symptoms/ lab LungARDSCXR: diffuse bilateral pulmonary infiltration และ PaO2/FiO2 < 200 KidneysATN BUN,Cr  CVSHypotension need Vasopressor No HT  SBP < 90 or MAP < 65 HT  MAP below baseline > 40 CNSMetabolic encephalopathy Alteration of consciousness HematoDIC PT,PTT prolong,Platelet  GIGastroparesis, Ileus ท้องอืดไม่รับอาหาร liverHepatitisAST, ALT, bilirubin, alkaline phosphatase 

14 - Brain ซึมลง หรือกระวนกระวาย - Kidney ปัสสาวะออกน้อยลง - Skin ผิวลาย มือเท้าเย็นและ capillary refilling time > 2 sec - Tissue Lactate > 4 mg/dl metabolic acidosis Hypoperfu sion

15 Hypotensio n No HT  SBP < 90 or MAP < 65 HT  SBP below baseline > 40 MAP = (SBP- DBP) + DBP 3

16

17 Early detection tool SIRS + infection SOS

18 SOS (Search out severity) Sepsis ?

19 ประเมินผู้ป่วยอาการทรุดลง และรายงานแพทย์

20 score

21 ทรุดลง

22 SOS ทรุดลง รายงานแพทย์ Sepsis ?

23 sos score (search out severity) score3210123 อุณหภูมิ ( ไข้ ) ≤ 3535.1-3636.1-3838.1-38.4 ≥ 38.5 ความดันโลหิต ( ค่าบน ) ≤ 8081-9091-100101-180181-199 ≥ 200 ให้ยากระตุ้น ความดันโลหิต ชีพจร ≤ 4041-5051-100100-120121-139 ≥ 140 หายใจ ≤8≤8 ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9-2021-2526-35 ≥ 35 ความรู้สึกตัวสับสน กระสับกระส่าย ที่เพิ่งเกิดขึ้น ตื่นดี พูดคุยรู้เรื่อง ซึม แต่เรียกแล้วลืม ตาสลึมลือ ซึมมาก ต้องกระตุ้น จึงจะลืมตา ไม่รู้สึกตัว แม้จะกระตุ้นแล้วก็ตาม ปัสสาวะ / วัน ปัสสาวะ /8 ชม ปัสสาวะ /4 ชม ปัสสาวะ /1 ชม ≤ 500 ≤ 160 ≤ 80 ≤ 20 501-999 161-319 81-159 21-39 ≥ 1,000 ≥ 320 ≥ 160 ≥ 40 34

24

25 บทบาทพยาบาลในการ Early detection concious urine SIRS + infection WBC SOS v/s

26


ดาวน์โหลด ppt Role of nursing care in sepsis นาตยา คำสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพุทธชิน ราช พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google