งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ภาษาและ เทคโนโลยีสำหรับครู ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ภาษาและ เทคโนโลยีสำหรับครู ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้ภาษาและ เทคโนโลยีสำหรับครู ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร

3 บทที่ 3 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

4 ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง หมายถึง ความลดหลั่นของถ้อยคำและการเรียบเรียง ถ้อยคำที่ใช้โดยพิจารณาตามโอกาส หรือ กาลเทศะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสาร และตาม เนื้อหาที่สื่อสาร การศึกษาเรื่องระดับของภาษาเป็นสิ่ง สำคัญเพราะทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเข้าใจภาษาของกัน และกัน ไม่เกิดปัญญาด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล รวมทั้งยังทำให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึง ลักษณะเฉพาะและวิวัฒนาการของภาษาไทยอีกด้วย การศึกษาเรื่องระดับภาษาอาจพิจารณาได้หลาย วิธีตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่นพิจารณาตามฐานะของ บุคคล ตามเนื้อหา และตามกาลเทศะที่สื่อสาร ในที่นี้จะกล่าวถึงการพิจารณาระดับภาษา ตาม กาลเทศะ / โอกาส ในการใช้ภาษา ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 1.1 ภาษาแบบเป็นทางการ

5 1.1 ภาษาระดับพิธีการ เป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบ รูปประโยค ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 1.2 ภาษาระดับมาตรฐานราชการ หรืออาจเรียกว่า ภาษา ทางราชการ ภาษาทางการ 2. ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ภาษาที่ไม่เคร่งครัดตามแบบ แผน มักใช้ในการสื่อสารทั่วไป 2.1 ภาษาระดับกึ่งทางการ คงความสุภาพแต่ไม่เคร่งครัด แบบภาษาทางการ 2.2 ภาษาระดับสนทนา เป็นภาษาที่ใช้โต้ตอบกับบุคคลที่ รู้จักในสถานที่หรือเวลาที่ไม่เป็นส่วนตัว 2.3 ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก ที่ใช้พูดสนทนากับ บุคคลที่สนิทคุ้นเคยกัน มักใช้สถานที่ส่วนตัว

6 ภาษาพูด - ภาษาเขียน 1. ภาษาพูด หมายถึง ภาษาที่มักใช้สื่อสารทางวาจา ในชีวิตประจำวัน หรือ อาจใช้ในงานเขียนที่ไม่เป็น ทางการ เช่น บทความวิจารณ์ข่าว เป็นต้น 2. ภาษาเขียน หมายถึง ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์อักษร เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน สามารถนำมาอ้างอิงได้ หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 1. การใช้คำ ต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามหลัก ไวยากรณ์ ความหมาย และ ระดับคำต่างๆ 2. การใช้ประโยค ต้องพิจารณาให้ประโยคที่ใช้นั้น ถูกต้อง กะทัดรัดชัดเจน และสละสลวย

7 ตัวอย่างการใช้คำที่ไม่ถูกต้อง 1. คนที่จับเชือกควรจะเป็นคนสาว 2. คนพาลนั้นถ้าเลี่ยงได้เราควรจะเลี่ยงเสียในกรณีที่ เลี่ยงเสีย 3. สองนักโทษถูกประหารชีวิตเมื่อวานนี้ 4. ทุกๆวันฉันต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรือสี่พระยาและลงที่วัง หลัง 5. สุนัขของผมชอบทานอาหารกระป๋อง 6. ฉันมีน้องชายอายุอ่อนกว่าฉันคนหนึ่ง 7. คุณปู่เจ็บนักมานานแล้วเราคาดหวังกันว่าท่านคงอยู่ได้ อีกไม่นาน 8. นักศึกษาส่วนมากมาสาย 9. สตรีแต่ละคนนั้นมีท่าทีที่เข้มแข็งและเป็นนักสู้ไม่แพ้ ผู้ชาย 10. รถค่อยๆเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว 11. ในห้องนี้มีคนอยู่กันอย่างแน่นหนามาก 12. นักธุรกิจเหล่านี้ทำยังไงถึงได้ร่ำรวยอย่างนี้ เป็นตัน

8 จบการนำเสนอ …


ดาวน์โหลด ppt การใช้ภาษาและ เทคโนโลยีสำหรับครู ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google