งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพูดในที่สาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพูดในที่สาธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพูดในที่สาธารณะ

2 คำพูดแห่ง มนุษย์ คือยุทธศาสตร์ อาจสร้างสรรค์ หรือพิฆาต ได้ทุกที่ สุดแต่ถ้อย คำที่ใช้ ร้ายหรือดี สร้างไมตรี หรือก่อภัย ให้แก่กัน

3 มนุษย์ชาติ ใช้คำพูด เป็นทูตโยง แต่ละโค้ง ฟ้าไกล ได้ชิดมั่น ต่างเชื้อชาติ วุฒิวัย ได้สัมพันธ์ และร่วมกัน จรรโลงโลก ไว้โศกทราม

4 การพูดเป็น ทั้งศิลป์ และทั้งศาสตร์ ด้วยการฝึก ย่อมกาจ สามารถข้าม ดุจอาวุธ ยิ่งฝึกปรือ ยิ่งลือนาม ใครอาจข้าม ปราชญ์นาย ประกายชาญ

5 การฟัง การคิด และการพูด
การฟัง การคิด และการพูด นั้นคือบท พิสูจน์ อย่ามองผ่าน เป็นกลไก ประจำวัน อันยืนนาน ผู้ใช้การ ได้ดี ย่อมมีชัย

6 หลักเบื้องต้นของการพูด
การยืน การจับไมโครโฟน/การใช้ไมโครโฟน การเปล่งเสียง / อักขระชัดเจน บุคลิกภาพและการแต่งกาย (สุภาพ เหมาะสม) รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย การปรากฏตัว กิริยาท่าทาง การกวาดสายตา การกล่าวทักทายผู้ฟัง การใช้น้ำเสียง ถ้อยคำภาษา

7 คุณสมบัติของนักพูด เป็นนักฟังที่ดี ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
ยอมรับฟังคำวิจารณ์ เป็นตัวของตัวเอง มีความสุขที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

8 อย่าออกตัว อย่าขออภัย อย่าถ่อมตัว อย่าอ้อมค้อม
ข้อควรระวังในการพูด อย่าออกตัว อย่าขออภัย อย่าถ่อมตัว อย่าอ้อมค้อม

9 พูดแล้วพัง.... ...ยกยอตัวเอง ...ข้าเก่งแต่ผู้เดียว
...ยกยอตัวเอง ...ข้าเก่งแต่ผู้เดียว ...ใช้ถ้อยคำหวาดเสียว ...เกรี้ยวกราดผู้ฟัง ...พูดไม่เป็นสับปะรด ...พูดปดทุกครั้ง ...พูดพล่ามอยากดัง ...กระทบกระทั่งจิตใจ

10 คำพูดที่ไม่ควรเชื่อถือ
คำลือที่ไม่รู้ต้นตอ คำประจบสอพลอ...แอบอ้าง คำพูดคนสมัคร ส.ส. คราวเลือกตั้ง คำยุของคนแนบข้าง...นิ่งไว้อย่าฟัง

11 13 ขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพูด
13 ขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพูด เตรียมให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี ท่าที่ให้สง่า หน้าตาให้สุขุม ทักที่ประชุมไม่วกวน เริ่มต้นให้โน้มน้าว

12 13 ขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพูด
13 ขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพูด เรื่องราวให้กระชับ ตาจับที่ผู้ฟัง เสียงดังให้พอดี อย่าให้มี เอ้อ...อ้า ดูเวลาให้พอครบ สรุปจบให้จับใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการพูด

13 “จะพูดจา อ่อนหวาน สักปานไหน ย่อมพูดได้ ถ้ารู้จัก หลักภาษา
“จะพูดจา อ่อนหวาน สักปานไหน ย่อมพูดได้ ถ้ารู้จัก หลักภาษา แต่ถ้าขาด ความจริงใจ ในวาจา จะควรค่า แก่ผู้ฟัง...อย่าหวังเลย”


ดาวน์โหลด ppt การพูดในที่สาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google