งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เครื่องวัดเสียง. 2 Sound Level Meter with Octave Band Analyzer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เครื่องวัดเสียง. 2 Sound Level Meter with Octave Band Analyzer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เครื่องวัดเสียง

2 2 Sound Level Meter with Octave Band Analyzer

3 3 แสดงการทำงานของปุ่มต่างๆ กดปุ่มเพื่อ เก็บ - หยุดเก็บ ข้อมูล กดเข้า - ออก รายการปรับค่า เพื่อตรวจวัด ปรับหน่วยเดซิ เบล เลื่อนเปลี่ยน หน้าจอเพื่อตั้ง ค่าหลังกด MENU กดดูค่าการตรวจวัด ปุ่มปรับการ ตอบสนองของ เครื่องมือ - ปุ่มปรับเพิ่ม - ลด ค่าที่ตั้ง - ปรับเลื่อนช่วง การวัด เลื่อนตัวเลข ค่าความถี่ กดเปิด - ปิด เครื่อง กดเพื่อ calibrate

4 4 การ calibrate ด้วยเครื่อง 1. กด MENU เข้าสู่หน้าจอนี้ 2. ปรับให้เป็น Internal 3. กด MENU ออกหน้าจอนี้

5 5 ระยะเวลาที่ตั้งให้เครื่องเก็บข้อมูล ครั้งละ 10 วินาที แสดงเวลาที่เครื่องกำลัง เก็บข้อมูล เป็นชม.: นาที : วินาที ปริมาณแบตเตอรี่ แสดงช่วงการวัด 20-100 SPL หน่วยเป็น dB(A) แสดงค่า SPL ขณะตรวจวัด ต้องอยู่ในช่วงการวัด 20-80 การตอบสนองของ เครื่องวัดเสียงทั่วไป เป็น SLOW การ calibrate ด้วยเครื่อง

6 6 3. กดปุ่ม Cal เพื่อ calibrate

7 การ calibrate ด้วยเครื่อง 7 4. หน้าจอเพื่อ calibrate ค่าที่ต้องการปรับเทียบ ค่าที่เครื่องอ่านได้ 5. กดเพื่อปรับค่าที่เครื่องอ่านได้ 6. ค่าที่ปรับเทียบแล้ว 7. กดปุ่ม cal เมื่อจบขั้นตอน


ดาวน์โหลด ppt 1 เครื่องวัดเสียง. 2 Sound Level Meter with Octave Band Analyzer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google