งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ Task Manager เป็นโปรแกรมที่ จัดการการทำงานต่างๆของ โปรแกรมและ Process ต่างๆ บน Windows ใน Task Manager นี้จะ แสดงรายการของโปรแกรมและ Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ Task Manager เป็นโปรแกรมที่ จัดการการทำงานต่างๆของ โปรแกรมและ Process ต่างๆ บน Windows ใน Task Manager นี้จะ แสดงรายการของโปรแกรมและ Process."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ Task Manager เป็นโปรแกรมที่ จัดการการทำงานต่างๆของ โปรแกรมและ Process ต่างๆ บน Windows ใน Task Manager นี้จะ แสดงรายการของโปรแกรมและ Process ที่กำลังทำงานอยู่ใน ขณะนั้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถ ตรวจสอบได้ว่ามี Process อะไรบ้างที่กำลังทำงานอยู่ใน Windows ตรวจสอบระดับการใช้ งานของ CPU และ RAM บน โปรแกรมนั้นๆได้ อีกทั้งยังแสดง กราฟการใช้งานของ CPU และ RAM ได้

3 Windows Task Manager คือ โปรแกรมประยุกต์โปรแกรม หนึ่งที่รวมมากับระบบปฏิบัติการ ตระกูลไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เอ็นที เป็นเครื่องมือสำหรับ ติดตามและให้รายละเอียด เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น เช่น โปรแกรมหรือกระบวนการอื่นที่ กำลังทำงานอยู่ การใช้งานหน่วย ประมวลผลกลาง การจองและ การใช้งานหน่วยความจำ การ เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ผู้ใช้ที่ ล็อกอิน เป็นต้น

4 ความสามารถของ โปรแกรม มีแถบ Summary ซึ่งแสดงข้อมูลในส่วนของ Application และ Performance ไว้ในหน้าเดียวกัน แสดงรายละเอียดของโปรแกรมและ Process ที่ กำลังทำงานอยู่ได้มากขึ้น เช่น เวลาที่เริ่มใช้งาน, User ที่ใช้งาน ( กรณีที่มีหลาย Account) และยัง สามารถแยกประเภทได้ว่า แสดงเฉพาะ User คน ใดคนหนึ่งเท่านั้น หรือแสดงเฉพาะของ System เท่านัน หรือแสดงข้อมูล Process ทั้งหมดเลย สามารถ Freeze หรือหยุดการทำงานของ Process ได้ กราฟ Performance มีการแสดงผลของ Disk Input / Output เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนสีของกราฟ CPU, RAM, Disk I/O ให้แตกต่างกัน ในส่วนของกราฟ Performance เมื่อเอาเมาส์ไปชี้ บนกราฟ จะแสดงเวลา, % การทำงานของ สถานะในส่วนนั้น (CPU, RAM, Disk I/O) และชื่อ โปรแกรมที่มีการใช้งานสูงที่สุดในขณะนั้น กราฟในส่้วนของ Networking ก็เช่นเดียวกัน แสดง IP ขาเข้าและขาออก, ปริมาณของข้อมูล, เวลาที่ส่งข้อมูล เมื่อเอาเมาส์ไปชี้บนกราฟ

5 วิธีการเริ่มต้นตัวจัดการงาน เมื่อต้องการเริ่มการทำงานตัวจัดการงาน ทำใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. กด CTRL + ALT + DELETE แล้ว คลิกตัว จัดการงาน 2. กด CTRL + SHIFT + ESC 3. คลิกขวา ที่ taskbar และเลือก Start Task Manager 4. คลิกที่ปุ่ม Start ไปที่ All Programs folder ภายในโฟเดอร์ Accessories ก็ให้ คลิกที่ Run command จากนั้นก็เพียง พิมพ์ “taskmgr” ลงไปแล้วกด Enter 5. เปิด Windows Explorer และไป ที่ C:\Windows\System32 จากนั้นมอง หา taskmgr.exe

6 Tab Applications: แสดง รายการของโปรแกรมที่และ สถานการทำงานของโปรแกรม ที่เราเปิดอยู่บน Windows ขณะนั้น

7 Pcoresses: แสดงรายการ Processes ซึ่ง ประกอบไปด้วย Image Name: ชื่อ Process User Name: ผู้ที่ใช้ Process นั้น CPU: ทรัพยากรณ์ ของ CPU ที่ Process นั้น ใช้ โดยคิดเป็นร้อยละ (%) Memory: ความจำที่ใช้ Description: คำอธิบาย Process

8 Services: แสดงรายการ บริการที่มีบน ระบบปฏิบัติการ ของคุณ ซึ่งสามารถกับหนด ทำงานหรือหยุดทำงานได้

9 Performance: แสดงกราฟการ ใช้ ตัวประมวลผล (CPU) คิด เป็น % และหน่วยความจำ (RAM) แสดงเป็นจำนวน ในขณะนั้น (live)

10 Networking: แสดงกราฟการ ทำงานการเชื่อมต่อของการ เชื่อมต่อที่ใช้ในขณะนั้น โดย แสดงเป็น % ของ Adapter ที่ ทำงานได้สูงสุด

11 Users: แสดงชื่อผู้ใช้งานที่ logon บนระบบปฏิบัติการ

12 ผลเสียจากการที่มี Process ทำงานหนักๆ ต่อเนื่องเป็น ระยะเวลานาน จะทำให้ CPU หรืออุปกรณ์ เสียหายหรือเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ ควรจะเป็น เพราะ Process ทำงานหนักก็เท่ากับ CPU ทำงาน หนักตามไปด้วย อาการที่สังเกตุได้ก็คือ คอมช้า, โปรแกรมเปิดช้า, เล่น แล้วสะดุดๆ, อุณหภูมิสูง, ร้อนง่าย และจวบจนไปถึงคอมแฮงค์


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ Task Manager เป็นโปรแกรมที่ จัดการการทำงานต่างๆของ โปรแกรมและ Process ต่างๆ บน Windows ใน Task Manager นี้จะ แสดงรายการของโปรแกรมและ Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google