งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานะการส่งข้อมูล OP person, chronic. ข้อมูลที่อยู่ในฐานจังหวัด ในลักษณะการตัดข้อมูลเดิม จะมีการตัดข้อมูลทั้งคนที่สถาณะยังมีชีวิต และไม่มีชีวิตด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานะการส่งข้อมูล OP person, chronic. ข้อมูลที่อยู่ในฐานจังหวัด ในลักษณะการตัดข้อมูลเดิม จะมีการตัดข้อมูลทั้งคนที่สถาณะยังมีชีวิต และไม่มีชีวิตด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะการส่งข้อมูล OP person, chronic

2 ข้อมูลที่อยู่ในฐานจังหวัด ในลักษณะการตัดข้อมูลเดิม จะมีการตัดข้อมูลทั้งคนที่สถาณะยังมีชีวิต และไม่มีชีวิตด้วย

3 สถานะข้อข้อมูลที่จังหวัดจะมี flag เป็น 4 เพื่อแสดงให้ทราบว่ามีการตัดข้อมูลเพื่อ ส่งไป สปสช. แล้ว

4 เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลจากหน่วยบริการ ที่เป็นข้อมูลสำหรับปีงบ 57 จะมีข้อมูลบางส่วนที่ ซ้ำกับข้อมูลเดิมที่เคยส่งไป สปสช. แล้ว เพราะฉะนั้นจะมีทั้ง flag 4 และ 1 ( ยังไม่ส่ง )

5 เมื่อ สปสช. ล้างข้อมูลปีงบเดิมที่ จังหวัด เคยส่งไป เพื่อรอรับข้อมูลสำรวจใหม่ จะ เหมือนว่าจังหวัดไม่เคยส่งข้อมูลสำรวจไป ให้ สปสช. มาก่อนเลย แต่ flag ในฐานข้อมูลที่จังหวัดยังคงเป็น 4

6 สำหรับจังหวัดที่ ไม่มีการส่งข้อมูล person, chronic ไปให้ สปสช. หลังจากที่ สปสช. ล้างข้อมูลสำรวจปีงบเดิม สามารถที่จะ reset flag ที่ฐานข้อมูลจังหวัดจาก 4->1 ได้ เลย เรียกว่า “ กรณี 1 ”

7 สำหรับจังหวัดที่ มีการส่งข้อมูล person, chronic ไปให้ สปสช. หลังจากที่ สปสช. ล้าง ข้อมูลสำรวจปีงบเดิม จะมีการตัดส่งข้อมูลใหม่บางส่วนไป สปสช. แล้ว ทำให้ข้อมูลมี flag เป็น 4 ( ม่วง )

8 หากทำการ reset flag จาก 4->1 เฉยๆ จะเห็นว่า ข้อมูล ( สีม่วง ) ซึ่งถูกส่งไปยัง สปสช. แล้ว ถูก reset กลับเป็น 1 ( ยังไม่ได้ส่ง ) ทำให้เมื่อมีการตัดส่งข้อมูลหลังจากการ reset flag แล้ว ( สีม่วง ) อาจจะถูกส่งไปซ้ำซ้อน

9 จึงต้องมีการใช้ script เพื่อทำการ set flag ( สีม่วง ) จาก 1->4 โดยอ้างอิงจากชื่อไฟล์ที่ทำการส่งไป สปสช. หลังจากที่ สปสช. ล้างข้อมูลสำรวจแล้ว เรียกว่า “ กรณี 2 ”

10 สาโรจน์ บุญเกิด เอก นวกคอมปฏิบัติการ 02-590-2202 085-100-3513


ดาวน์โหลด ppt สถานะการส่งข้อมูล OP person, chronic. ข้อมูลที่อยู่ในฐานจังหวัด ในลักษณะการตัดข้อมูลเดิม จะมีการตัดข้อมูลทั้งคนที่สถาณะยังมีชีวิต และไม่มีชีวิตด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google