งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CD-ROM CD-ROM มีวิวัฒนาการมาจากแผ่น CD เพลงทั่วไป ลักษณะการบันทึกข้อมูลเป็นแบบเดียวกัน เพราะ CD-ROM จะเก็บข้อมูลในรูปดิจิตอลอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CD-ROM CD-ROM มีวิวัฒนาการมาจากแผ่น CD เพลงทั่วไป ลักษณะการบันทึกข้อมูลเป็นแบบเดียวกัน เพราะ CD-ROM จะเก็บข้อมูลในรูปดิจิตอลอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CD-ROM CD-ROM มีวิวัฒนาการมาจากแผ่น CD เพลงทั่วไป ลักษณะการบันทึกข้อมูลเป็นแบบเดียวกัน เพราะ CD-ROM จะเก็บข้อมูลในรูปดิจิตอลอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว จึงเกิดคำเรียกที่ว่า CD-ROM และCD-ROM มีลักษณะเป็นอุปกรณ์กึ่ง Direct Access คือการเข้าถึงข้อมูลตรงใหนก็ได้เหมือนดิสก์ แต่ก่อนที่จะไปตรงใหนต้องไปไต่จากก้นหอยก่อน แล้วจึงไล่ออกออกมาหาจุดที่ต้องการ จึงต้องใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลนานกว่า HDD โดยความเร็วในการค้นหาข้อมูลจะมีค่าประมาณ mSec แต่มีอัตราการส่งข้อมูลหลาย ๆค่าขึ้นกับความเร็วในการหมุน

2 ระดับ อัตราการโอนถ่ายข้อมูล
CD-ROM Drive เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องอ่าน ข้อมูลจากแผ่น CD ระดับ อัตราการโอนถ่ายข้อมูล 1X KB/Sec 2X KB/Sec 4X KB/Sec 8X 1,200 KB/Sec 10X-56X 1,500-8,400 KB/Sec

3 CD-ROM Drive การเชื่อมต่อ ไดร์ฟ CD-ROM ในปัจจุบันส่วนมากจะต่อ กับคอนโทรลเลอร์แบบ IDE ของฮาร์ดดิสก์โดยตรง ซึ่ง CD-ROM จะตั้งมาเป็น Slave อยู่แล้วหากต่อร่วมกับฮาร์ดดิสก์ก็ต้องเซ็ต จัมเปอร์ให้เป็น Master แต่การต่อร่วมกันในคอนโทรลเดียวกันกับฮาร์ดดิสก์แบบนี้ถ้าเลี่ยงได้จะเป็นการดี เพราะไดร์ฟ CD-ROM นั้นทำงานช้ากว่าฮาร์ดดิสก์ และจะไปถ่วงให้ฮาร์ดดิสก์ทำงานช้าลงด้วย

4

5 DVD (Digital Versatile Disc)
เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าตาคล้ายกับ CD-ROM แต่สามารถ บันทึกข้อมูลได้มากกว่าถึง 8 เท่าของ CD-ROM คือ มีความจุสูงถึง 4.7 GB ต่อด้านและแต่ละด้านยังแบ่งเป็นชั้นได้อีก

6 DVD (Digital Versatile Disc)
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลคล้ายๆกับ CD-ROM ธรรมดาคือ แบ่งเป็นร่องเล็กๆแต่ร่องจะเล็กกว่าของ CD-ROM มาก เวลาอ่านข้อมูลจึงต้องใช้แสงเลเซอร์ความถี่สูงกว่าความถีที่ใช้ใน CD-ROM เนื่องจากเราสามารถเพิ่มความจุโดยการเพิ่มชั้น (Layer) ในด้านเดียวได้ความจุจึงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพราะฉะนั้นเราจึงเลือกได้ว่าต้องการที่มีหน้าเดียว/ ชั้นเดียว หรือ หน้าเดียว/2 ชั้น

7 DVD (Digital Video Disk-Read Only Memory)
ระดับ อัตราการโอนถ่ายข้อมูล 1X 1,350 KB/Sec 4X 10,800 KB/Sec 8X 21,600 KB/Sec

8 DVD (Digital Versatile Disc)
ชื่อฟอร์แมต โครงสร้างที่บันทึก ด้านที่บันทึก ความจุรวม DVD-5 1 ชั้น 1 ด้าน 4.7 GB DVD-9 2 ชั้น (Dual-Layer) 8.5 GB DVD-10 2 ด้าน (Double-Sided) 9.4 GB DVD-18 17 GB

9 โครงสร้างภายในแผ่น CD และ DVD
0.74 ไมครอน 0.4 ไมครอน 1.6ไมครอน 0.83 ไมครอน

10 อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง
สาเหตุที่ CD-ROM ,DVD ROM ไม่อ่านแผ่น แผ่น CD-ROM หรือ DVD-ROM อ่านแผ่นไม่ได้ ปกติ อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง


ดาวน์โหลด ppt CD-ROM CD-ROM มีวิวัฒนาการมาจากแผ่น CD เพลงทั่วไป ลักษณะการบันทึกข้อมูลเป็นแบบเดียวกัน เพราะ CD-ROM จะเก็บข้อมูลในรูปดิจิตอลอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google