งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CD-ROM CD-ROM มีวิวัฒนาการมาจากแผ่น CD เพลง ทั่วไป ลักษณะการบันทึกข้อมูลเป็นแบบ เดียวกัน เพราะ CD-ROM จะเก็บข้อมูลในรูป ดิจิตอลอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถอ่านได้เพียงอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CD-ROM CD-ROM มีวิวัฒนาการมาจากแผ่น CD เพลง ทั่วไป ลักษณะการบันทึกข้อมูลเป็นแบบ เดียวกัน เพราะ CD-ROM จะเก็บข้อมูลในรูป ดิจิตอลอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถอ่านได้เพียงอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CD-ROM CD-ROM มีวิวัฒนาการมาจากแผ่น CD เพลง ทั่วไป ลักษณะการบันทึกข้อมูลเป็นแบบ เดียวกัน เพราะ CD-ROM จะเก็บข้อมูลในรูป ดิจิตอลอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถอ่านได้เพียงอย่าง เดียว จึงเกิดคำเรียกที่ว่า CD-ROM และ CD- ROM มีลักษณะเป็นอุปกรณ์กึ่ง Direct Access คือการเข้าถึงข้อมูลตรงใหนก็ได้ เหมือนดิสก์ แต่ก่อนที่จะไปตรงใหนต้องไปไต่ จากก้นหอยก่อน แล้วจึงไล่ออกออกมาหาจุดที่ ต้องการ จึงต้องใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูล นานกว่า HDD โดยความเร็วในการค้นหาข้อมูล จะมีค่าประมาณ 150-250 mSec แต่มีอัตรา การส่งข้อมูลหลาย ๆค่าขึ้นกับความเร็วในการ หมุน

2 เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องอ่าน ข้อมูลจากแผ่น CD ระดับ อัตราการโอน ถ่ายข้อมูล 1X150 KB/Sec 2X300 KB/Sec 4X600 KB/Sec 8X1,200 KB/Sec 10X-56X1,500-8,400 KB/Sec CD-ROM Drive

3 การเชื่อมต่อ ไดร์ฟ CD-ROM ในปัจจุบัน ส่วนมากจะต่อ กับคอนโทรลเลอร์แบบ IDE ของ ฮาร์ดดิสก์โดยตรง ซึ่ง CD-ROM จะตั้ง มาเป็น Slave อยู่แล้วหากต่อร่วมกับ ฮาร์ดดิสก์ก็ต้องเซ็ต จัมเปอร์ให้เป็น Master แต่การต่อ ร่วมกันในคอนโทรลเดียวกันกับ ฮาร์ดดิสก์แบบนี้ถ้าเลี่ยงได้จะเป็นการดี เพราะไดร์ฟ CD-ROM นั้นทำงานช้ากว่า ฮาร์ดดิสก์ และจะไปถ่วงให้ฮาร์ดดิสก์ ทำงานช้าลงด้วย

4

5 DVD (Digital Versatile Disc) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าตา คล้ายกับ CD-ROM แต่สามารถ บันทึกข้อมูลได้ มากกว่าถึง 8 เท่าของ CD-ROM คือ มีความจุสูงถึง 4.7 GB ต่อด้านและแต่ละ ด้านยังแบ่งเป็นชั้นได้ อีก

6 DVD (Digital Versatile Disc) รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลคล้ายๆกับ CD- ROM ธรรมดาคือ แบ่งเป็นร่องเล็กๆแต่ ร่องจะเล็กกว่าของ CD-ROM มาก เวลา อ่านข้อมูลจึงต้องใช้แสงเลเซอร์ความถี่ สูงกว่าความถีที่ใช้ใน CD-ROM เนื่องจากเราสามารถเพิ่มความจุโดยการ เพิ่มชั้น (Layer) ในด้านเดียวได้ความจุ จึงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพราะฉะนั้นเราจึง เลือกได้ว่าต้องการที่มีหน้าเดียว / ชั้น เดียว หรือ หน้าเดียว /2 ชั้น

7 ระดับ อัตราการ โอนถ่ายข้อมูล 1X1,350 KB/Sec 4X10,800 KB/Sec 8X21,600 KB/Sec DVD (Digital Video Disk-Read Only Memory)

8 DVD (Digital Versatile Disc) ชื่อฟอร์แมตโครงสร้างที่บันทึกด้านที่บันทึกความจุรวม DVD-5 1 ชั้น 1 ด้าน 4.7 GB DVD-9 2 ชั้น (Dual-Layer) 1 ด้าน 8.5 GB DVD-10 1 ชั้น 2 ด้าน (Double- Sided) 9.4 GB DVD-18 2 ชั้น (Dual-Layer) 2 ด้าน (Double- Sided) 17 GB

9 CD DVD โครงสร้างภายในแผ่น CD และ DVD 1.6 ไมครอน 0.74 ไมครอน 0.83 ไมครอน 0.4 ไมครอน

10 แผ่น CD-ROM หรือ DVD-ROM ปกติอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านแผ่นไม่ได้ สาเหตุที่ CD-ROM,DVD ROM ไม่อ่านแผ่น


ดาวน์โหลด ppt CD-ROM CD-ROM มีวิวัฒนาการมาจากแผ่น CD เพลง ทั่วไป ลักษณะการบันทึกข้อมูลเป็นแบบ เดียวกัน เพราะ CD-ROM จะเก็บข้อมูลในรูป ดิจิตอลอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถอ่านได้เพียงอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google