งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวงจรถอดรหัส Turbo Code SCORPion นายศิริชัย แซ่หว่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวงจรถอดรหัส Turbo Code SCORPion นายศิริชัย แซ่หว่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวงจรถอดรหัส Turbo Code SCORPion นายศิริชัย แซ่หว่อง
นายศิริชัย แซ่หว่อง Research Group EE Department, Kasetsart University SCORPion

2 Outline วงจรเข้ารหัส Turbo code ทั่วไป วงจรถอดรหัส Turbo code ทั่วไป
วงจรสลับบิทข้อมูลแบบกึ่งสุ่ม วงจรถอดรหัสแบบ Log-MAP (Maximum A Posteriory) วงจร ACS (Add Compare and Select หรือ Log-sum) วงจร Branch matrices แผนภาพเชิงเวลาของวงจรถอดรหัสแบบ Log-MAP

3 วงจรเข้ารหัส Turbo code ทั่วไป
ประกอบด้วย Interleaver 1 ตัว RSC encoder 2 ตัว บิทเอาต์พุททั้ง 3 จะถูกนำมามัลติเพล็กซ์กัน Mux systematic RSC encoder parity1 Interleaver RSC encoder parity2

4 วงจรถอดรหัส Turbo code ทั่วไป
ประกอบไปด้วย Interleaver 2 ตัว Deinterleaver 1 ตัว MAP decoder 2 ตัว บิทอินพุทจะถูกนำมาดีมัลติเพล็กซ์ได้เป็น 3 สายข้อมูล De- mux MAP decoder Intl systematic parity1 Intl MAP decoder Deintl parity2

5 โครงสร้างวงจรถอดรหัส Turbo code ที่ออกแบบขึ้น
ประกอบไปด้วย วงจร Log-MAP decoder วงจรสลับบิทข้อมูล หน่วยความจำ extrinsic ส่วนควบคุมวงจรถอดรหัส Turbo code Intl extrinsic memory extrinsic memory extrinsic memory Intl De- mux systematic Log-MAP decoder Intl parity1 parity2 Log-MAP decoder

6 Interleaved address generator
วงจรสลับบิทข้อมูลแบบกึ่งสุ่ม ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนสร้างค่าเริ่มต้น ส่วนสร้างตำแหน่งที่ใช้สลับบิทข้อมูล หลังจากสร้างจะส่งไปเก็บใน FIFO Initialization Interleaved address generator FIFO

7 วงจรถอดรหัสแบบ log-MAP
Alpha recursion Beta recursion Log-likelyhood ratio

8 วงจร ACS ใช้ในวงจร Alpha recursion และ Beta recursion
ใช้การเปิดตารางในส่วน correction Maximum part Correction part

9 วงจร ACS (ต่อ) State transition Alpha recursion Beta recursion

10 Log-Gamma calculation มีการใช้ค่าร่วมกันทำให้สามารถลดรูปได้เหลือเป็น
วงจร Branch Matrices Log-Gamma calculation มีการใช้ค่าร่วมกันทำให้สามารถลดรูปได้เหลือเป็น

11 แผนภาพเชิงเวลาของวงจรถอดรหัสแบบ Log-MAP
ช่วงเวลาแรกส่วน A และ B0 ทำงาน หลังจากนั้นส่วน A จะทำงานต่อเนื่องกันไป ในขณะที่ส่วน B0 และ B1 ทำงานสลับกันไปร่วมกับส่วน LLR

12 สรุป ขณะนี้ทำส่วน Datapath เกือบเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 85 %
หลังจากเสร็จสิ้นส่วน Datapath จะนำ วงจรถอดรหัสแบบ Log-MAP และ วงจรสลับบิทข้อมูล มาประกอบกัน และสร้างส่วนควบคุมวงจรทั้ง 2


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวงจรถอดรหัส Turbo Code SCORPion นายศิริชัย แซ่หว่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google