งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWOT Analysis with Affinity Diagram (KJ Method). 2 คำถามข้อที่ ๑ อะไรที่เป็นคุณสมบัติในตัวนิสิตที่ เป็นข้อที่คนอื่นพบ-คบหาแล้ว ประทับใจ-ชอบมากที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWOT Analysis with Affinity Diagram (KJ Method). 2 คำถามข้อที่ ๑ อะไรที่เป็นคุณสมบัติในตัวนิสิตที่ เป็นข้อที่คนอื่นพบ-คบหาแล้ว ประทับใจ-ชอบมากที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWOT Analysis with Affinity Diagram (KJ Method)

2 2 คำถามข้อที่ ๑ อะไรที่เป็นคุณสมบัติในตัวนิสิตที่ เป็นข้อที่คนอื่นพบ-คบหาแล้ว ประทับใจ-ชอบมากที่สุด

3 3 คำถามข้อที่ ๒ อะไรที่เป็นความสามารถ พิเศษที่นิสิตได้เปรียบคน อื่นๆ

4 4 คำถามข้อที่ ๓ อะไรที่เป็นข้อเสียในตัวนิสิต มากที่สุด

5 5 คำถามข้อที่ ๔ ความสามารถทางวิชาการที่ นิสิตอ่อนที่สุด

6 6 คำถามข้อที่ ๕ หากพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของนิสิต ผนวก กับพื้นฐานครอบครัว ญาติพี่น้อง แล้วนิสิตคาดหมายว่าตัวนิสิต เองจะทำงานราชการหรือ เอกชนหรือมีทางเลือกอื่นๆเช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัวฯลฯ

7 7 คำถามข้อที่ ๖ ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยต้อง ก้าวเข้าร่วมสังคมอาเซียน (AFTA= Asian Free trade Area) นิสิตคาดหมายว่านิสิต จะมีโอกาสใหม่ๆ

8 8 คำถามข้อที่ ๗ อะไรคือความเสี่ยงของนิสิต ที่จะทำให้เรียนไม่จบ

9 9 คำถามข้อที่ ๘ ในระยะ ๔-๕ ปีข้างหน้านี้ อะไรที่น่าจะเป็นอุปสรรค หรือภัยคุกคามความสำเร็จ ของชีวิตนิสิตมากที่สุด

10 10 คำถามข้อที่ ๙ การที่นิสิตได้ผ่านการสอบ คัดเลือกในมหาวิทยาลัย บูรพาได้สร้างโอกาสอะไร เพิ่มขึ้นให้กับเราเองบ้าง

11 11 คำถามข้อที่ ๑๐ อะไรคือปัญหาที่นิสิตวิตก กังวลมากที่สุดในขณะนี้


ดาวน์โหลด ppt SWOT Analysis with Affinity Diagram (KJ Method). 2 คำถามข้อที่ ๑ อะไรที่เป็นคุณสมบัติในตัวนิสิตที่ เป็นข้อที่คนอื่นพบ-คบหาแล้ว ประทับใจ-ชอบมากที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google