งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MVC DESIGN PATTERN WATTANAPON G SUTTAPAK Software Engineering, School of Information Communication Technology, University of PHAYAO 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MVC DESIGN PATTERN WATTANAPON G SUTTAPAK Software Engineering, School of Information Communication Technology, University of PHAYAO 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MVC DESIGN PATTERN WATTANAPON G SUTTAPAK Software Engineering, School of Information Communication Technology, University of PHAYAO 1

2 จุดประสงค์การเรียนรู้  เข้าใจรูปแบบโครงสร้างของโมเดล วิว คอนโทรล  ประยุกต์ใช้โมเดล วิว คอนโทรล ได้ 2

3 MVC published in 1988 : Glenn E. Krasner and Stephen T. Pope, “A cookbook for using the model-view controller user interface paradigm in Smalltalk-80”  Build user interfaces in Smalltalk-80  MVC consists of three kinds of objects Model : application object View : presentation Controller : management of object activity 3

4 MVC MODEL 4 Krasner and Pope

5 MVC 5

6 STUDENT.JAVA 6

7 7

8 8 Output

9 ORM 9

10 MODEL 10

11 CONTROLLER VIEW 11


ดาวน์โหลด ppt MVC DESIGN PATTERN WATTANAPON G SUTTAPAK Software Engineering, School of Information Communication Technology, University of PHAYAO 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google