งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ
ERP in Thai ทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ

2 Agenda สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์
Case Study: ERP Saeree (เสรี) โครงสร้างของเสรี แอพพลิเคชันแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชันโมเดล

3 สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
ข้อมูลอ้างอิง

4 ข้อมูลอ้างอิง http://www.nsiim.sipa.or.th

5 สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
Enterprise Software Embeded Software Mobile Application Digital Contents

6 สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
Enterprise Software Embeded Software Mobile Application Digital Contents

7 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสามารถพัฒนาหรือปรับแต่ง ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรเช่น ERP ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ Open Source ERP สำหรับธุรกิจกลุ่ม อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาในการนำเอาซอฟต์แวร์ Open Source ERP ไป ใช้ในหน่วยงานต่างๆ

8 Software, actually.. Commercial Software Shareware Freeware
Open Source Software

9 Case Study: ERP Saeree (เสรี)

10 Case Study: ERP Saeree (เสรี)

11 Case Study: ERP Saeree (เสรี)
SO ระบบการขาย PO ระบบจัดซื้อ AR ระบบบัญชีลูกหนี้ RV ระบบเงินรับ PV ระบบเงินจ่าย WH ระบบคลังสินค้า GL ระบบบัญชีแยกประเภท TX ระบบภาษี BQ ระบบธนาคาร PS ระบบเงินสดย่อย SM การกำหนดค่าระบบ

12 Architecture (4+1)

13 Logical MVC & object/relational mapping Technology based Java
SQL + PL/SQL XML Web based

14 Implementation (Component)

15 Deployment Client Tier Data Tier Application Tier

16 แอพพลิเคชันแพลตฟอร์ม

17 แอพพลิเคชันโมเดล แล้วมันดียังไง ??? SILO Enterprise Application

18 แอพพลิเคชันโมเดล Internal Application Model (Private Application)

19 แอพพลิเคชันโมเดล Multi-Organization System Client Organization

20 แอพพลิเคชันโมเดล System Client2 Client 1 Organization Organization

21 แอพพลิเคชันโมเดล อีก ??? แล้วมันดียังไง

22 แอพพลิเคชันโมเดล + + Cloud Computing

23

24 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google