งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ERP in Thai ทวีวัฒน์ เหลือง วิริยะ. Agenda สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ Case Study: ERP Saeree ( เสรี ) โครงสร้างของเสรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ERP in Thai ทวีวัฒน์ เหลือง วิริยะ. Agenda สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ Case Study: ERP Saeree ( เสรี ) โครงสร้างของเสรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ERP in Thai ทวีวัฒน์ เหลือง วิริยะ

2 Agenda สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ Case Study: ERP Saeree ( เสรี ) โครงสร้างของเสรี – แอพพลิเคชันแพลตฟอร์ม – แอพพลิเคชันโมเดล

3 สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ข้อมูลอ้างอิง http://www.nsiim.sipa.or.th

4

5 สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย 1.Enterprise Software 2.Embeded Software 3.Mobile Application 4.Digital Contents

6 สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย 1.Enterprise Software 2.Embeded Software 3.Mobile Application 4.Digital Contents

7 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สามารถพัฒนาหรือปรับแต่งซอฟต์แวร์ระดับ องค์กรเช่น ERP ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ Open Source ERP สำหรับธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาในการนำเอาซอฟต์แวร์ Open Source ERP ไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ

8 Software, actually.. Commercial Software Shareware Freeware Open Source Software

9 Case Study: ERP Saeree ( เสรี )

10 โครงการ ERP ต้นแบบที่ซิป้าสนับสนุน

11 Case Study: ERP Saeree ( เสรี ) SO ระบบการขาย PO ระบบจัดซื้อ AR ระบบ บัญชีลูกหนี้ RV ระบบเงินรับ PV ระบบเงินจ่าย WH ระบบ คลังสินค้า GL ระบบบัญชีแยก ประเภท TX ระบบภาษี BQ ระบบธนาคาร PS ระบบเงินสดย่อย SM การกำหนดค่า ระบบ

12 Architecture (4+1)

13 Logical MVC & object/relational mapping Technology based – Java – SQL + PL/SQL – XML – Web based

14 Implementation (Component)

15 Deployment Client Tier Application Tier Data Tier

16 แอพพลิเคชันแพลตฟอร์ม

17 แอพพลิเคชันโมเดล แล้วมันดียังไง ??? Enterprise Application SILO

18 แอพพลิเคชันโมเดล Internal Application Model (Private Application)

19 แอพพลิเคชันโมเดล Multi-Organization – System – Client – Organization

20 แอพพลิเคชันโมเดล Client 1 Client2 Organization System

21 แอพพลิเคชันโมเดล แล้วมันดียังไง อีก ???

22 แอพพลิเคชันโมเดล + + Cloud Computing

23

24 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ERP in Thai ทวีวัฒน์ เหลือง วิริยะ. Agenda สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ Case Study: ERP Saeree ( เสรี ) โครงสร้างของเสรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google