งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การเทสีและการสร้าง Background. การสร้างพื้นหลัง หรือการกำหนด Background ของ ภาพ มีเทคนิคการสร้างได้หลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความ ต้องการของผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การเทสีและการสร้าง Background. การสร้างพื้นหลัง หรือการกำหนด Background ของ ภาพ มีเทคนิคการสร้างได้หลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความ ต้องการของผู้ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 การเทสีและการสร้าง Background

2 การสร้างพื้นหลัง หรือการกำหนด Background ของ ภาพ มีเทคนิคการสร้างได้หลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความ ต้องการของผู้ใช้งาน สำหรับโปรแกรม Photoshop CS สามารถ ใช้งานสีได้ถึง 2 สีพร้อม ๆกัน โดยสามารถคลิกเลือกสีเก็บไว้เพื่อ ความสะดวกในการสลับการใช้งาน ซึ่งเรียกสีแรกที่ปรากฏในการ ทำงานต่าง ๆ เช่น การระบายสีว่า “ สีโฟร์กราวน์ ” (Foreground Color) และสีที่ 2 ที่เก็บไว้ใช้ว่า “ สีแบ็คกราวน์ ” (Background) การเทสีและการสร้าง Background

3 Foreground Color คลิกเพื่อสลับสี Background Color  แสดงการใช้งานสีโฟร์กราวน์ และสีแบ็คกราวน์

4 การกำหนดสีโดยใช้คีย์ลัด 1. กดปุ่ม เพื่อ เปลี่ยนสีของ Foreground 2. กดปุ่ม เพื่อ เปลี่ยนสีของ Background

5 การไล่เฉดสีด้วย Gradient Tool Linear Gradient Redial Gradient Angle Gradient Reflected Gradient Diamond Gradient

6 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ ระบายสี มีลักษณะคล้ายกับพู่กัน สามารถเปลี่ยนขนาดและลักษณะของ หัวแปรงได้ ผู้ใช้สามารถนำมาตกแต่ง แบ็คกราวน์ให้ดูสวยงามหรือมีลักษณะ พิเศษตามที่ต้องการได้ การใช้ Brush Tool มีขั้นตอนดังนี้ การใช้ Brush Tool

7  Paint Bucket Tool เป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการเปลี่ยนสีโดยอาศัยค่าสีที่ ใกล้เคียงกัน เช่น ถ้าคลิกเลือกสี เหลืองเพื่อเทสีลงในบริเวณสีส้ม สี ที่เคยเป็นสีส้ม การกำหนดสีโดยใช้ Paint Bucket Tool

8 คือ เครื่องมือการ ตกแต่งภาพหรือพื้นหลังของ ภาพชนิดหนึ่ง มีลักษณะการ ทำงานคล้ายกับการใช้ Brush Tool เพียงแต่ ลักษณะของเส้นจะแตกต่าง กัน กล่าวคือ Pencil Tool จะมีขอบเส้นที่คมและชัดเจน ส่วน Brush Tool จะมีขอบ เส้นที่เบลอ การใช้ Pencil Tool

9  Custom Shape Tool เป็นเครื่องมือที่ช่วย ในการตกแต่งภาพให้ มีความสวยงามมาก ยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้ สามารถเลือก สัญลักษณ์ต่างๆจาก Custom Shape Tool จากขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ การใช้ Custom Shape Tool

10 ตัวอย่าง Shape Tool


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การเทสีและการสร้าง Background. การสร้างพื้นหลัง หรือการกำหนด Background ของ ภาพ มีเทคนิคการสร้างได้หลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความ ต้องการของผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google