งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการตลาดพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce Marketing Management สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaimarketonline.net www.necorganizer.com www.insidepaohoo.wordpress.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการตลาดพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce Marketing Management สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaimarketonline.net www.necorganizer.com www.insidepaohoo.wordpress.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการตลาดพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce Marketing Management สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaimarketonline.net www.necorganizer.com www.insidepaohoo.wordpress.com

2 ความคิดสร้างสรรค์กับ ธุรกิจในยุค เทคโนโลยี

3 Affiliate-program

4 E-Auction

5 Search Engine (google adword)

6 Google Adword

7 Social Media

8 Google Plus

9 Banner

10 Banner to Pocket Book

11 E-Commerce (B2C)

12 Download

13 Domain Name, Hosting

14 Web Design

15 เว็บพร้อมใช้

16 Social Commerce

17 รวมพลังกันซื้อ

18 www.ensogo.comwww.ensogo.com เก็บข้อมูล ลูกค้า

19

20

21

22

23 เว็บไทยเนื้อหอม " สหรัฐ " โดดฮุบ " เอ็นโซโก้ "

24 เรา เทคโนโล ยี ลูกค้า ช่องทาง / ประโยชน์ สินค้า วิถีชีวิต (Life Style) ความสามาร ถ กำลังซื้อ ความ ต้องการ

25 เรา เทคโนโล ยี ลูกค้า แนะนำ, สร้างประสบการณ์, เพิ่มมูลค่า (Add Value) โฆษณา, สั่งซื้อ ( ขาย ออนไลน์ ) E-Book การอ่าน การเรียบเรียงประโยค ( สร้างความรู้สึก ), งาน ออกแบบ (Design) ราคา ปัญญา - ความรู้ กรณีศึกษา : หนังสือ เป่าหูเทวดา

26 แนะนำ

27 สร้าง ประสบการณ์

28 เพิ่มมูลค่า

29 โฆษณา

30 Social Media 90/10

31

32 สั่งซื้อ

33 ธุรกิจไทย Go online (29-30 กค. 2554)

34 ตรวจสุขภาพเว็บไซต์ สุขภาพด้านต่างๆไม่ไ ด้ทำ ไม่ดีพอ ใช้ ดีหมายเหตุ ชื่อเว็บไซต์หรือโดเมนเนม การเน้นจุดเด่นของ ผลิตภัณฑ์และองค์กร การนำเสนอข้อมูล / ราคา / โปรโมชั่น / บทความ เกี่ยวข้อง ประวัติความเป็นมา / ผลงานที่ภูมิใจ ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล, แผนที่ จริยธรรม, กฏหมาย, ทรัพย์สินทางปัญญา

35 การประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆไม่ไ ด้ทำ ไม่ดีพอ ใช้ ดีหมายเหตุ สื่อสิ่งพิมพ์ : นสพ. นิตยสาร, นามบัตร, บรรจุภัณฑ์, ใบปลิว, Direct Mail วิทยุ และโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ : Search Engine, E-Mail Marketing, Webboard Social Media : Facebook, Twitter OHM : ป้ายโฆษณา, เสื้อยืด ฯลฯ

36 Out of Home Media


ดาวน์โหลด ppt การจัดการตลาดพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce Marketing Management สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaimarketonline.net www.necorganizer.com www.insidepaohoo.wordpress.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google