งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีว การแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล ผศ. ต่อตระกูล อภัยวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีว การแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล ผศ. ต่อตระกูล อภัยวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีว การแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล ผศ. ต่อตระกูล อภัยวงศ์

2 รายละเอียดใน การบรรยาย 1. Downstream Occlusion Alarm 2. Infusion pump performance 3. Free-flow protection

3 โครงสร้างการ ทำงาน Alarm Occlusion Detection Pressure Increments Alarm Downstream Occlusion Upstream Occlusion

4

5 1. Interruption to therapy 2. Ineffective therapy 3. A potential sudden injection of unwanted bolus, on release of the occlusion.

6 Adjustable downstream occlusion pressure 2 - 15 PSIG Rate Occlusion Alarm Time to Bolus Pressure Setting Alarm Volume 1mL/hr 2 psig 4 – 8 min 0.05 – 0.16 mL 9 psig 12 – 27 min 0.18 – 0.26 mL BAXTER Colleague

7 เวลาที่เตือนหลังจาก การอุดตัน เครื่อง ARCOMED AG  VP5005 Rate Pressure Pressure (ml / h) ( 2.5 bar ) ( 500 mbar ) 1 >120 min 45 min 20 10 min 100 sec 100 100 sec 25 sec 999 12 sec 2.5 sec Bolus 2.3 ml 0.45 ml

8 การตั้งระดับสัญญาณ เตือนการอุดตัน ไว้ที่ระดับต่ำ ทำให้ สามารถทราบการ อุดตันได้เร็วขึ้น และ ปริมาตรที่ปล่อยออกสู่ ผู้ป่วยหลังจากการอุด ตันมีขนาดลดลง

9 Most intravenous infusion pumps are specified to deliver within +/- 5 % Is this the volume or flowrate accuracy ?

10 Most intravenous infusion pumps are specified to deliver within 5 % of flow setting, 10 % is acceptable for most applications ; for critical applications, the error should not exceed 5 % Inspection and Preventive Maintenance System 2001 ECRI. All Rights Reserved.

11 AIR BUBBLE

12 Air detection Sen. ( 25 - 150  L ) Air Bubble Accumulation Setting Volume 25  L 0.83 mL 50  L 1.67 mL 100  L 3.33 mL 150  L 5.00 mL BAXTER Colleague

13 Infusion pump performance parameters

14 Good long term accuracy Good short term accuracy Rapid alarm after occlusion Small occlusion bolus Able to detect very small air embolus Small flow rate increments Good bolus accuracy Good long term accuracy Alarm after occlusion Small occlusion bolus Able to detect small air embolus Small flow rate increments Bolus accuracy Long term accuracy Alarm after occlusion Small occlusion bolus Able to detect small air embolus Increments flow rate

15 START is the patient a neonate ? Is a drug being delivered ? Is the drug diamorphine ? Is the patient volume sensitive ? The drug have a short half life or narrow therapeutic index ? A A B B C C N N N N N Y Y Y YY

16

17 First reported in the early 1990s by ISMP and the ECRI Institute, accidental, uncontrolled free- flow of IV solutions after removal of administration sets from infusion pumps was recognized as a serious problem that led to death and patient injury www.ismp.org/Newsletters/acutecare/articles/20070614.as p - 22k - In the early 1990s

18 ECRI, issued a recommendation against purchasing any infusion device that dose not have a free flow protection built in to the administration sets In September 1992

19 FDA published an advisory with its own suggestions for preventing infusion-related errors. In 1994

20 JCAHO released a Sentinel Event Alert on infusion pump risks, noting that at least six deaths because of free-flow accidents. In November 2000

21 2003 JCAHO National Patient Safety Goals: Goal 5 : Improve the safety of infusion pumps Ensure free-flow protection on all general-use and PCA intravenous infusion pumps used in organization.

22 2003 JCAHO National Patient Safety Goals: Free-flow protection refer to a design in which the protection is built in to the administration set used with the pump

23

24 Infusion Pump Requirement Dropped from 2006 JCAHO National Patient Safety Goals:

25

26 IV set primed

27 Loaded in the infusion pump Infusion pump turn off

28 All the tubing clamps are opened

29 No fluid flows out of the set

30 Then removed the set from the device ( with all the tubing clamps still open )

31 .....no fluid flows out of the set ECRI Health Devices Inspection and Preventive Maintenance System

32 To avoid freeflow, fallow the manufacture ’ s recommendations and, whenever possible,count the drops in the drop chamber, to check the drip rate, before leaving the patient.

33 เอกสาร อ้างอิง 1. MDA : Medical Device Agency, Infusion Systems MDA DB 2003 ( 02 ) March 2003 2. Health Devices Inspection and Preventive Maintenance System, 2001 ECRI. 3. BAXTER Operator’s manual Colleague Volumetric Infusion Pump; 1996 – 2000 4. Environment of Care® News, November 2005, Volume 8, Issue 11 Copyright 2005 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations www.jcrinc.com/media/pubs/PSPPDFs/PE-23-ECN-1105-Infusion%20Pump.pdf www.jcrinc.com/media/pubs/PSPPDFs/PE-23-ECN-1105-Infusion%20Pump.pdf

34


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีว การแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล ผศ. ต่อตระกูล อภัยวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google