งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่องบุคคล

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก เรื่องที่อ่านได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ - It was a high building in New York and was destroyed in September, 2001. World Trade Center. - It was an enormous animal and died millions of years ago. Dinosaur.

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ -He was the greatest of NBA basketball player from Chicago Bulls. Who was he? Michael Jordan.

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Look at the illustrations and answer the questions. 1. Do ‘human rights’ exist? 2. What are they? 3. Who have been some of the greatest defenders of human rights?

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Look at the illustrations and answer the questions. 4. Are human rights respected nowadays? 5. Do you know any organizations which defend human rights?

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1. Yes. The human rights exists in most of places of the world. 2. They are children rights, women rights, and disable rights. 3. Martin Luther King, Abraham Lincoln, King Rama V etc..

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Yes. They are respected by many countries. 5. Children Foundation, International Center of Human rights.

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ The title of the text is ‘Las Casas and the Colonial System’. Which colonial system do you think the text is going to discuss?

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ contro versy inhabit ant convin ce publish passio nate horrific dedicat e protest signific ant

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Skimming 1. Look at the layout of the text. Then decide if it comes from: a. A human rights pamphlet b. A biography of Las Casas c. A history book

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Skimming 2. Read the first part of the first sentence of the text, which is in quotation marks. The text focuses on: a. Las Casas’s life b. The cruelty of the Spanish c. The historical significance of Las Casas

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Skimming 1. Look at the layout of the text. Then decide if it comes from: a. A human rights pamphlet b. A biography of Las Casas c. A history book

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Skimming 2. Read the first part of the first sentence of the text, which is in quotation marks. The text focuses on: a. Las Casas’s life b. The cruelty of the Spanish c. The historical significance of Las Casas

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Scanni ng Read the following statements, then tick T or F. 1. Bartolome de Las Casas lived in the sixteenth century. T 2. Las Casas thought that Native Americans were childlike. F

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. Las Casas was a Franciscan friar. F 4. Las Casas opposed the injustices of the colonial system. T 5. Las Casas’s writings were used as propaganda against Spain. T

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 6. Sixteenth- century writers did not mention Las Casas. T 7. Las Casas was born in Mexico. F 8. Las Casas was a slave owner. T

19 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 9. Las Casas lived in Haiti. T 10. Las Casas’s writings radically changed the Spanish conquest of the Americas. F

20 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ head over heels ( adj. ) ทำอะไรไม่ถูก I’m head over heels being in love with you. ( ผมรักคุณมากจนทำ ตัวไม่ถูกเลย )


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google