งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interoperable ICT system and Open Data Format โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) National Science and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interoperable ICT system and Open Data Format โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) National Science and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interoperable ICT system and Open Data Format โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

2 หัวข้อการบรรยาย Interoperable ICT system ความหมาย หลักการ กรอบการทำงาน Open Data Format Open Data Format คือ ? Open Document Format (ODF) & Open XML ตัวอย่างการพัฒนาต่อยอด

3 ความหมายของ Interoperability Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, USA) Interoperable Delivery of European e-Government Services to public Administrations, Businesses and Citizens (IDABC, Europe) "the ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged" "the ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged" "the ability of information and communication technology (ICT) systems... to exchange data and enable the sharing of information and knowledge." "the ability of information and communication technology (ICT) systems... to exchange data and enable the sharing of information and knowledge."

4 หลักการของ Interoperability หลักการ สามารถ ทำงาน ร่วมกันได้ คำนึงถึง ความมั่นคง ปลอดภัย ด้าน สารสนเทศ คำนึงถึง การคุ้มครอง ข้อมูลส่วน บุคคล อยู่บนพื้นฐาน Open Standards เป็นข้อตกลง ร่วมกัน

5 e-Government Interoperability Framework (e-GIF) Interoperability Framework กำหนดแนวทางในการนำ มารตรฐาน(เปิด) ในประยุต์ใช้ ใช้ XML เป็นสื่อกลาง ในการสื่อสาร สามารถเรียกใช้งาน ผ่าน Browser กำหนด metadata ของข้อมูล เป็นไปตามนโยบายและ คุณลักษณะด้านเทคนิค ใน e-GIF Registry มาตรฐาน metadata มาตรฐานกลุ่มข้อมูล บัญชี XML Schema มาตรฐานด้านเทคนิค

6 UK e-GIF ตัวอย่าง Schema Library ที่ UK ประกาศ

7 Open Data Format ? Open Data Format Implementation Proprietary (Open XML, PDF, …) Free/Open Source (ODF, XML, TXT, HTML/XHTML, PNG, SVG, 7z …) Goal 1 st : to guarantee long-term access 2 nd : to enable competition Published specification Free of legal restrictions on use

8 ODF & Open XML ODF Content ทั้งสองเป็นเอกสารที่ประกอบด้วยข้อมูล XML ซึ่งถูกจัดเก็บรวมกันใน รูปแบบของ zip file เริ่มพัฒนาโดย Sun's OpenOffice.org 1.0 formatMicrosoft มาตรฐาน OASIS และ ISO (ISO 26300)ECMA  ISO Softwate OpenOffice, KOffice, AbiWord, WordPerfectMicrosoft Office 2007 Open XML

9 ตัวอย่างการพัฒนาต่อยอด ระบบ online DB กระบวนการทำงานแบบเดิม แบบฟอร์ม เปิดด้วย Program? สร้างเอกสาร รับเอกสาร Program A File เอกสาร ทั้งหมด Printout Key in Program B

10 ตัวอย่างการพัฒนาต่อยอด (ต่อ) สร้างแบบฟอร์ม (Offline) ระบบ online Script [.exe] Data.xml DB Script [Macro] + Data.xml Input

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Interoperable ICT system and Open Data Format โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) National Science and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google