งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่องบุคคล

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก เรื่องที่อ่านได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reference Check the correct word or expression. 1. ‘It’, in ‘It touched off a controversy that endures today’ (line 4), refers to: a. 1519 b. a proclamation in 1519 c. Bartolome de Las Casas

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reference Check the correct word or expression. 2. ‘This’, in ‘This has made Las Casas controversial’ (line 26), refers to: a. his writings b. the fact that they were used as propaganda against Spain for hundreds of years c. after Las Casas’s death

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reference Check the correct word or expression. 3. ‘At that time’, in ‘At that time he renounced his material ambition…’ (line 35), refers to: a. 1502 b. 1514 c. 1519

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Additi on ( and, in addition to, moreover, etc. )

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Logical sequenc e ( therefore, so, that, etc. )

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Contr ast ( but, however, despite, etc. )

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Emph asis ( It should be stressed that …, It is important to realize that … etc. )

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Additi on Las Casas published pamphlets and treatises documenting the humanity of the Spanish colonial system. (lines 16- 20)

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Logical sequenc e His writings were so passionate and horrific that they were used as propaganda against Spain. (lines 20-24)

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Contr ast Despite his notoriety in the Spanish government, there are no known portraits of Las Casas painted during his lifetime or any accounts that describe him. (lines 28-31)

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Emph asis However, it is significant that he was the first European writer to protect the injustice of the colonial system. (lines 41-43)

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in text? 1. Friar Bartolome de Las Casas was a polemicist. 2. Las Casas was Spanish. Paragra ph # 1 Paragra ph # 3

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in text? 3. Las Casas had material possessions. 4. Las Casas tried to secure human rights. Paragra ph # 3

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in text? 5. Las Casas was a prolific writer. 6. Las Casas did not have a big impact on the Spanish conquest of the Americas. Paragra ph # 2 Paragra ph # 4

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in text? 7. When he was middle- aged Las Casas dedicated his life to human rights. 8. Las Casas was the first anti- colonial European writer. Paragra ph # 3 Paragra ph # 4


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว ระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google