งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 กลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน 3 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดิสก์ เทป เครื่องพิมพ์ ร่วมกันได้ 3 เครือข่ายท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 กลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน 3 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดิสก์ เทป เครื่องพิมพ์ ร่วมกันได้ 3 เครือข่ายท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3 กลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน 3 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดิสก์ เทป เครื่องพิมพ์ ร่วมกันได้ 3 เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

3 เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยจำนวนมากกระจายอยู่เกือบ ทุกมุมโลก ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่พร้อมให้เรา ค้นหา มีมาตรฐานการเชื่อมโยงเครือข่ายย่อยแบบเดียวกันด้วย ระบบ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) http://th.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite http://th.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite สามารถรับ - ส่งข้อมูลทุกรูปแบบ ทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียง

5  พัฒนาจากอาร์พาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โครงการวิจัยชั้นสูง (Advanced Research Project Agency:ARPA) ในสังกัดกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา  เริ่มปี 2512 โดยเชื่อมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 4 แห่งคือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ลอสแอนเจลิส สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ซานตาบาร์บารา และ มหาวิทยาลัยยูทาห์

6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ TCP/CP

7

8  1. ด้านข้อมูลข่าวสาร -WWW (World Wide Web)  2. ด้านการติดต่อสื่อสาร - E-mail ( Electronic mail ) -Talk / Chat / IRC ( Internet Relay Chat )

9  3. ใช้เชิงพาณิชย์ - การโอนเงินในระบบธนาคาร (Electronic Fund Transfer:EFT) - ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  4. ใช้เป็นสื่อในการสืบค้นและขนถ่ายโปรแกรมต่างๆ - FTP (File transfer Protocal)  5. เป็นสื่อเชื่อมต่อในการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ ห่างไกล -Telnet, Remote Desktop

10 คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย อินเทอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขประจำตัวเพื่อใช้อ้างอิง IP Address เป็นชุดตัวเลขแบ่งเป็น 4 ส่วน คั่นด้วย (.) เพื่อใช้ บอกหมายเลขเครือข่ายและหมายเลขเครื่อง เช่น 203.154.86.24 InterNIC-Internet Network Information Center เป็นผู้ดูแล และกำหนด

11 เป็นระบบชื่อคอมพิวเตอร์มาตรฐานในเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่สอดคล้องกับ IP number ให้ความสะดวกต่อผู้ใช้ จำง่าย อ้างถึงสะดวก DNS ประกอบด้วย ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์, ชื่อหน่วยงาน, ชื่อลักษณะขององค์กร และ ชื่อประเทศ ตัวอย่าง www.google.com สอดคล้องกับ 209.85.231.104

12 com กลุ่มองค์กรการค้า (commercial) edu กลุ่มสถาบันการศึกษา (education) gov กลุ่มองค์กรรัฐบาล (government) mil กลุ่มองค์กรทหาร (military) net กลุ่มองค์กรบริการเครือข่าย (network service) org กลุ่มองค์กรอื่นๆ (organizations)

13 auAustralia jpJapan myMalasia sgSingapore thThailand ukUnited Kingdom

14 ac สถาบันการศึกษา (academic) co องค์กรธุรกิจการค้า (commercial) or องค์กรอื่น ๆที่ไม่หวังผลกำไร (organization) go องค์กรรัฐบาล (government) mi หน่วยงานทางทหาร (military ne กลุ่มองค์กรบริการเครือข่าย (network service)

15 ผู้ให้บริการ Internet เรียกว่า ISP (Internet Services Provider) เช่น TOT, TT&T, 3BB, True เป็นต้น

16  เป็นการรับ - ส่งจดหมาย หรือเอกสารผ่านทางระบบ อินเทอร์เน็ต  ส่งไปถึงผู้ที่มี Internet address ได้ทั่วโลก  สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

17  เป็นที่อยู่ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ติดต่อส่ง e-mail  ประกอบด้วย user name และ hostname คั่นด้วย เครื่องหมาย @ username@hostname  ตัวอย่าง ployphan@kpru.ac.th abc@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt 3 กลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน 3 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดิสก์ เทป เครื่องพิมพ์ ร่วมกันได้ 3 เครือข่ายท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google