งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 343 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 144 คนบุคลากรสายสนับสนุน 199 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 64 ปีและน้อยที่สุด 23 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 43.33 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 51 ปี (Mode) มัธยฐาน 44 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ซ้าย การกระจายค่อนข้างสูง กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่ อายุมากมีจำนวนมากกว่ากลุ่มบุคลากรที่อายุน้อย ลักษณะดังกล่าว มีโอกาสเกิดปัญหาที่กลุ่มบุคลากร อายุน้อยไม่สามารถทดแทนบุคลากรที่อายุมากได้ เมื่อเวลาผ่านไป

3 critical Max 64 Min 23 Avg. 43.33 Sd. 11.19

4

5

6 Max 60 Min 23 Avg. 39.72 Sd. 11.33 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google