งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ เด็กหญิง สิรภัทร นามสกุล สุวรรณชาตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เลขที่ 39.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ เด็กหญิง สิรภัทร นามสกุล สุวรรณชาตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เลขที่ 39."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ เด็กหญิง สิรภัทร นามสกุล สุวรรณชาตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เลขที่ 39

2 ประวัติส่วนตัว - เด็กหญิง สิรภัทร สุรรณชาตรี - เกิด 19 กันยายน 2543 - ที่อยู่ 134 ม.11 ต. บางเหรียง อ. ควนเนียง จ. สงขลา - เบอโทร : 082-2699712 -E-mail : roommate-1212@hotmail.comroommate-1212@hotmail.com -faecbook: เอ็นโอเอ็นจี ’ ทีเอ ID: ta1991y

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านม่วง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ป.1-6 โรงเรียนบ้านม่วง ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด งานอดิเรก ทำการบ้าน ทำงานบ้าน เล่นเฟช ฟังเพลง ดูหนัง ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี - ร้องเพลง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ เด็กหญิง สิรภัทร นามสกุล สุวรรณชาตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เลขที่ 39.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google