งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ช. อเนญชา สกุล ทองพริก ชั้น ม.2/3 เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ช. อเนญชา สกุล ทองพริก ชั้น ม.2/3 เลขที่ 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด. ช. อเนญชา สกุล ทองพริก ชั้น ม.2/3 เลขที่ 23

2   ชื่อด. ช. อเนญชา สกุล ทองพริก  วันที่ 8 เมษายน 2544  ที่อยู่ 99/329 หมู่ 8 ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา  เบอร์โทร 0896568944  facebook อเนญชา ทองพริก  line porn-21108 ประวัติส่วนตัว

3   ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประวัติการศึกษา

4   คติประจำใจ  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น  งานอดิเรก  ดูโทรทัศน์  ความสามารถพิเศษ  - ด้านกีฬา คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถ พิเศษ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ช. อเนญชา สกุล ทองพริก ชั้น ม.2/3 เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google