งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด.ช.อเนญชา สกุล ทองพริก ชั้น ม.2/3 เลขที่23

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด.ช.อเนญชา สกุล ทองพริก ชั้น ม.2/3 เลขที่23"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด.ช.อเนญชา สกุล ทองพริก ชั้น ม.2/3 เลขที่23
แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ ด.ช.อเนญชา สกุล ทองพริก ชั้น ม.2/3 เลขที่23

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อด.ช.อเนญชา สกุล ทองพริก วันที่ 8 เมษายน 2544
ที่อยู่ 99/329 หมู่8 ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา เบอร์โทร facebook อเนญชา ทองพริก line porn-21108

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3 ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น งานอดิเรก ดูโทรทัศน์ ความสามารถพิเศษ -ด้านกีฬา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด.ช.อเนญชา สกุล ทองพริก ชั้น ม.2/3 เลขที่23

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google