งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ยินดีต้อนรับสู่ อาจารย์ผู้สอน อ. อนงค์นาฏ ชิณ วงศ์ อ. วัชระ กาแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ยินดีต้อนรับสู่ อาจารย์ผู้สอน อ. อนงค์นาฏ ชิณ วงศ์ อ. วัชระ กาแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ยินดีต้อนรับสู่ อาจารย์ผู้สอน อ. อนงค์นาฏ ชิณ วงศ์ อ. วัชระ กาแก้ว

2  การบรรยาย  การสาธิตการใช้งาน  การฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์  ศึกษาจากเว็บไซต์ itp5kus.weebly.com  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operative Learning) วิธีการเรียนการสอน

3  ข้อมูลและสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007  โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เนื้อหาที่เรียน

4 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านทักษะ ด้านผลสอบ / ผลงาน 1 : 2 : 1 สัดส่วนการประเมินผล

5 กฏ กติกา มารยาท เดินด้วยความเป็นระเบียบ รวดเร็ว และไม่ส่งเสียงดัง เมื่อ ถึงหน้าห้องคอมพิวเตอร์ วาง รองแล้วเข้าแถวให้เป็นระเบียบ โดยหัวหน้าช่วยจัดแถวและดู พฤติกรรมตั้งแต่เดินแถว ใครไม่ เรียบร้อยให้แจ้งอาจารย์เพื่อตัด คะแนน 1. การเดินแถว

6 กฏ กติกา มารยาท - ไม่เลื่อนเก้าอี้ หรือลุกจากที่ถ้าอาจารย์ ไม่สั่ง - ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ - ไม่เปลี่ยนหน้าจอและแก้ไขข้อมูลใดๆ - ไม่ดาวน์โหลดหรือเข้าเว็บไซต์ไม่ เหมาะสม เป็นอันขาด - ตั้งใจเรียนและไม่ส่งเสียงดังขณะ อาจารย์สอน 2. การใช้ห้อง คอมพิวเตอร์

7 สร้างโฟลเดอร์ This PC \ Local Disk (D:) \P50..

8 ให้นักเรียนใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เพื่อสร้างงานนำเสนอ อาชีพในฝัน จำนวน 1 สไลด์ โดยใช้ความรู้เดิม บันทึกงาน ชื่ออาชีพในฝัน - ชื่อ ตนเอง ในโฟลเดอร์ P50.. Data D

9 โครงการส่งเสริมความ ถนัดฯ รับสมัครวันเสาร์ที่ 6 และ 13 มิ. ย. 58 นี้ มีกิจกรรมคอมพิวเตอร์ น่าสนใจมากมาย ดูรายละเอียดที่ www.kus.ku.ac.th โครงการส่งเสริมความ ถนัดฯ รับสมัครวันเสาร์ที่ 6 และ 13 มิ. ย. 58 นี้ มีกิจกรรมคอมพิวเตอร์ น่าสนใจมากมาย ดูรายละเอียดที่ www.kus.ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ยินดีต้อนรับสู่ อาจารย์ผู้สอน อ. อนงค์นาฏ ชิณ วงศ์ อ. วัชระ กาแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google