งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ MS PowerPoint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่ การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง การออกแบบภาพนิ่ง การออกแบบโครงร่างสี การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ MS PowerPoint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่ การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง การออกแบบภาพนิ่ง การออกแบบโครงร่างสี การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ MS PowerPoint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่ การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง การออกแบบภาพนิ่ง การออกแบบโครงร่างสี การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ กำหนดเอง การเปลี่ยนภาพนิ่ง

2 การสร้างงานนำเสนอใหม่ หน้าต่าง  รายการงาน  งานนำเสนอใหม่

3 การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง หน้าต่าง  รายการงาน  เต้าโครงภาพนิ่ง

4 การออกแบบภาพนิ่ง หน้าต่าง  รายการงาน  ออกแบบภาพนิ่ง

5 การออกแบบโครงร่างสี หน้าต่าง  รายการงาน  โครงร่างสี

6 การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว หน้าต่าง  รายการงาน  โครงร่างเลื่อน ไหว

7 การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว แบบกำหนดเอง หน้าต่าง  รายการงาน  โครงร่างเลื่อน ไหวแบบกำหนดเอง

8 การเปลี่ยนภาพนิ่ง หน้าต่าง  รายการงาน  เปลี่ยนภาพนิ่ง


ดาวน์โหลด ppt การใช้ MS PowerPoint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่ การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง การออกแบบภาพนิ่ง การออกแบบโครงร่างสี การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google