งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อ ๑ เบญจ ศีล ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๓ข้อ ๒ ลองทำดูคุณทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อ ๑ เบญจ ศีล ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๓ข้อ ๒ ลองทำดูคุณทำได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อ ๑ เบญจ ศีล ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๓ข้อ ๒ ลองทำดูคุณทำได้

2 ข้อ ๑ ปาณาติปา ตา เวรมณี ห้ามฆ่าสัตว์

3 ข้อ ๒ อทินนาทานา เวรมณี ห้ามลักทรัพย์ของคนอื่น

4 ข้อ ๓ กาเมสุมิจฉา จารา เวรมณี ห้ามประพฤติ ผิดในกาม

5 ข้อ ๔ มุสาวาทา เวรมณี ห้ามพูด เท็จ

6 ข้อ ๕ ได้โปรด... อย่าดื่มเลย สุราเมรยมัชชะป มาทัฏฐานา ห้ามดื่มสุราและ สิ่งเสพติด

7 สรุปนะโยม ศีล 5 มีทั้งหมด 5 ข้อ เมื่อรักษาแล้ว จะ ทำให้เรามี ความสุข ไม่ เดือดร้อนใจ

8 1. ศีล 5 มีกี่ข้อ ? 1. 3 ข้อ 1. 3 ข้อ 3. 2 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ 4. 4 ข้อ 2. 5 ข้อ 2. 5 ข้อ

9 1. ศีล 5 มีกี่ข้อ ? 1. 3 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ 2. 5 ข้อ มันผิดศีล... นะโยม

10 1. ศีล 5 มีกี่ข้อ ? 1. 3 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ 2. 5 ข้อ มันผิดศีล... นะโยม

11 1. ศีล 5 มีกี่ข้อ ? 1. 3 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ 2. 5 ข้อ มันผิดศีล... นะโยม

12 1. ศีล 5 มีกี่ข้อ ? 1. 3 ข้อ 3. 2 ข้อ 4. 4 ข้อ 2. 5 ข้อ ถูกต้อง... นะโยม เจริญพร

13 ผู้จัดทำ นายธีรพงศ์ ทาพิลา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา รหัส 4881101044


ดาวน์โหลด ppt ข้อ ๑ เบญจ ศีล ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๓ข้อ ๒ ลองทำดูคุณทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google