งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce. ศักยภาพ (ความถนัด และความต้องการก้าวหน้า พัฒนาและปรับปรุงตนเอง สูง ผลงาน ต่ำ สูง ทักษะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ศักยภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce. ศักยภาพ (ความถนัด และความต้องการก้าวหน้า พัฒนาและปรับปรุงตนเอง สูง ผลงาน ต่ำ สูง ทักษะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ศักยภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce

2 ศักยภาพ (ความถนัด และความต้องการก้าวหน้า พัฒนาและปรับปรุงตนเอง สูง ผลงาน ต่ำ สูง ทักษะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ศักยภาพ ต่ำ ผลการปฏิบัติงาน สูง ศักยภาพ สูง ผลการปฏิบัติงาน สูง ศักยภาพ ต่ำ ผลการปฏิบัติงาน ต่ำ ศักยภาพ สูง ผลการปฏิบัติงาน ต่ำ orange ใครบ้างที่ต้องการการสอนงาน

3 การโค้ชขั้นพื้นฐาน 3 ประการ แบบชี้นำ Directive แบบร่วมมือกัน Collaborative แบบแนะนำ ให้แนวทาง Facilitative Japan

4 การให้ความรู้การพัฒนา การให้ คำปรึกษา การเป็นพี่เลี้ยง มุ่งเน้นที่ความรู้ทักษะปัญหาส่วนตัว เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ และชีวิตความ เป็นอยู่ พยายามที่จะ สร้างความ เข้าใจและ มุมมอง ปรับปรุงผลการ ปฏิบัติงาน ลดอุปสรรคในการ ทำงาน ทำให้เกิด ความก้าวหน้าและ ความมั่นใจ เวลาที่ใช้ยาวนานสั้นยาวนานมากยาวนาน มักจะใช้ วิธีการแบบ จากภายนอกสู่ ภายใน วิธีการแบบ ภายนอกและ ภายในเท่ากัน วิธีการแบบจาก ภายในสู่ภายนอก วิธีการแบบ ภายนอกและ ภายในเท่ากัน ส่วนใหญ่จะทำโดย ผู้ให้การศึกษา และผู้ฝึกอบรม ผู้นำและเพื่อน ร่วมงานของเรา ที่ปรึกษามือ อาชีพ ผู้รอบรู้ที่อยู่นอก สายการบังคับ บัญชา การสอนงาน 4 รูปแบบ

5 5 ทักษะของการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นสู่ ผลงานที่ ดียิ่งขึ้น เชื่อมั่นใน กระบวนการ สอนงาน ใส่ใจ ในเรื่องคน 10 skills Phase 2: การแทรกแซง Phase 1: การวินิจฉัย การวินิจฉัย 2 มอบหมายงาน เพื่อพัฒนา 3 Feedback เพื่อส่งเสริม พฤติกรรมที่ดี 4 Feedback เพื่อให้แก้ไข 5 1 ฟัง ดู และเรียนรู้

6 Skill # 1: Create a Climate of Trust and Confidence สร้างบรรยากาศแห่ง สร้างบรรยากาศแห่ง ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น

7 ความไว้วางใจ = ความน่าเชื่อถือ x ความเอาใจใส่ ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความไว้วางใจ = ความน่าเชื่อถือ x ความเอาใจใส่ ความเสี่ยง ความเสี่ยง

8 Skill # 2: Listen, Look and Learn ฟัง ดู และเรียนรู้ ฟัง ดู และเรียนรู้

9 LISTEN LISTEN ฟัง ให้ผู้อื่นบอกคุณถึงสิ่งที่พวกเขาทราบและเชื่อ LOOK LOOK สังเกต มองดูสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัว คุณเอง LEARN LEARN เรียนรู้ แปลงสิ่งที่คุณได้ยินให้เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

10 Skill # 3: Delegate for Development มอบหมายงานเพื่อพัฒนา มอบหมายงานเพื่อพัฒนา

11 แผนการปฏิบัติ ในการมอบหมายงาน งานและความรับผิดชอบที่มีความชัดเจน อำนาจที่จะให้ (ประเภทของอำนาจ, ระดับของอำนาจ) ความคาดหวัง : เป้าหมาย, ตัววัดการปฏิบัติ การสนับสนุนที่มีให้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยง ผลที่ตามมาด้านบวกจากความสำเร็จ ผลที่ตามมาด้านลบหากขาดความก้าวหน้าหรือความสำเร็จ การติดตามผลที่จะต้องปฏิบัติ

12 KUSA - สำหรับการมอบหมายงาน K nowledge U nderstanding S kills A ttitude

13 Skill # 4: Deliver Reinforcing Feedback Feedback เพื่อ Feedback เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี

14 Three-Part “You” Message 1.Praise คุณทรงพล คุณทำงานได้ดีมากกับโครงการ ABC ที่ผมได้ มอบหมายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมขอขอบคุณสำหรับความ ทุ่มเทในงานของคุณ 2.Facts ผมชื่นชมที่คุณสามารถดำเนินโครงการเสร็จภายใน 2 วัน โดยมีการวางลำดับความสำคัญของงานก่อน ทำงานอย่าง ต่อเนื่องถึงแม้จะเลยเวลางาน นอกจากนั้นขอชมเชยสำหรับ การไปหาข้อมูลจากฝ่ายการตลาด และรายงานของคุณก็ทำ ได้อย่างครบถ้วนและกระชับ 3.Results จากผลงานนี้ทำให้ลูกค้ามีความพอใจมาก เขาประทับใจกับ การผนวกคุณค่าที่คุณเสริมให้ ผลงานของคุณทำให้พวกเรา ดูเป็นมืออาชีพ และทำให้ได้งานเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายนี้ ยอด จริงๆ!

15 Skill # 5: Deliver Corrective Feedback Feedback เพื่อการให้แก้ไข Feedback เพื่อการให้แก้ไข

16 Five-Part “I” Message 1.Facts ผมตรวจพบว่ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ ส่งเลยกำหนด 2 วัน 2.Negative Impact ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ทีมการตลาดต้องเลื่อนเวลา กับลูกค้า ผลก็คือคู่แข่งของเราเลยได้พบลูกค้า ก่อนเราและเราเลยเสียลูกค้ารายนี้ไป 3.Feelings (Optional) สิ่งนี้ทำให้ผมเสียความรู้สึกอย่างมาก ที่เราต้อง เสียเวลาและแรงงานที่ทุ่มเทไปกับลูกค้าราย นี้

17 Five-Part “I” Message 4.Corrective Actions ผมหวังว่าการส่งรายงานต่างๆในครั้งต่อไปต้อง รักษาเวลา ผมต้องการให้ส่งร่างให้ผมตรวจก่อนที่ จะถึงกำหนดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 5.Benefits ซึ่งจะทำให้เรามีเวลามากพอในการตรวจทานข้อมูล อย่างระมัดระวัง และปรับเปลี่ยนได้ทันการณ์ รวมทั้งฝ่ายการตลาดจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะ ติดต่อลูกค้าด้วย คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างใน ส่วนนี้

18 Guide the Development of an Action Plan at Work แนะแนวทางในการทำแผนปฏิบัติงาน

19 วิธีการสรุปบทสนทนาการโค้ช ทำให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจในแผนปฏิบัติการ ทำให้มั่นใจว่าพนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ตามแผน ระบุในขั้นตอนต่อไป ของกระบวนการการโค้ช ปิดประเด็นด้วยถ้อยคำที่สร้างกำลังใจ


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce. ศักยภาพ (ความถนัด และความต้องการก้าวหน้า พัฒนาและปรับปรุงตนเอง สูง ผลงาน ต่ำ สูง ทักษะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ศักยภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google