งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนงาน (Coaching) เครื่องมือสำหรับผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนงาน (Coaching) เครื่องมือสำหรับผู้นำที่มีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนงาน (Coaching) เครื่องมือสำหรับผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce

2 ใครบ้างที่ต้องการการสอนงาน
ศักยภาพ (ความถนัด และความต้องการก้าวหน้า พัฒนาและปรับปรุงตนเอง สูง ผลงาน ต่ำ ทักษะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล Work Horse ศักยภาพต่ำ ผลการปฏิบัติงานสูง Rising Star ศักยภาพสูง ผลการปฏิบัติงานสูง ศักยภาพต่ำ ผลการปฏิบัติงานต่ำ Deadwood Problem Child ศักยภาพสูง ผลการปฏิบัติงานต่ำ orange

3 การโค้ชขั้นพื้นฐาน 3 ประการ
แบบร่วมมือกัน Collaborative แบบแนะนำ ให้แนวทาง Facilitative แบบชี้นำ Directive Japan

4 การสอนงาน 4 รูปแบบ การให้ความรู้ การพัฒนา การให้คำปรึกษา
การเป็นพี่เลี้ยง มุ่งเน้นที่ ความรู้ ทักษะ ปัญหาส่วนตัว เรื่องเกี่ยวกับอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ พยายามที่จะ สร้างความเข้าใจและมุมมอง ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ลดอุปสรรคในการทำงาน ทำให้เกิดความก้าวหน้าและความมั่นใจ เวลาที่ใช้ ยาวนาน สั้น ยาวนานมาก มักจะใช้ วิธีการแบบจากภายนอกสู่ภายใน วิธีการแบบภายนอกและภายในเท่ากัน วิธีการแบบจากภายในสู่ภายนอก ส่วนใหญ่จะทำโดย ผู้ให้การศึกษา และผู้ฝึกอบรม ผู้นำและเพื่อนร่วมงานของเรา ที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้รอบรู้ที่อยู่นอกสายการบังคับบัญชา

5 5 ทักษะของการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
Phase 1: การวินิจฉัย สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น 1 ฟัง ดู และเรียนรู้ 2 ใส่ใจ ในเรื่องคน Feedback เพื่อให้แก้ไข 5 Phase 2: การแทรกแซง เชื่อมั่นในกระบวนการ สอนงาน มุ่งมั่นสู่ผลงานที่ ดียิ่งขึ้น Feedback เพื่อส่งเสริม พฤติกรรมที่ดี 4 มอบหมายงานเพื่อพัฒนา 3 10 skills

6 Create a Climate of Trust and Confidence
Skill # 1: สร้างบรรยากาศแห่ง ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น Create a Climate of Trust and Confidence

7 Trust = C Trust = R Credibility X Caring Risk
2 C Trust = R Credibility X Caring Trust = Risk ความไว้วางใจ = ความน่าเชื่อถือ x ความเอาใจใส่ ความเสี่ยง

8 Skill # 2: ฟัง ดู และเรียนรู้ Listen, Look and Learn

9 LISTEN ฟัง ให้ผู้อื่นบอกคุณถึงสิ่งที่พวกเขาทราบและเชื่อ
LOOK สังเกต มองดูสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวคุณเอง LEARN เรียนรู้ แปลงสิ่งที่คุณได้ยินให้เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

10 Delegate for Development
Skill # 3: มอบหมายงานเพื่อพัฒนา Delegate for Development

11 แผนการปฏิบัติ ในการมอบหมายงาน
งานและความรับผิดชอบที่มีความชัดเจน อำนาจที่จะให้ (ประเภทของอำนาจ, ระดับของอำนาจ) ความคาดหวัง : เป้าหมาย, ตัววัดการปฏิบัติ การสนับสนุนที่มีให้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยง ผลที่ตามมาด้านบวกจากความสำเร็จ ผลที่ตามมาด้านลบหากขาดความก้าวหน้าหรือความสำเร็จ การติดตามผลที่จะต้องปฏิบัติ

12 KUSA - สำหรับการมอบหมายงาน
Knowledge Understanding Skills Attitude

13 Deliver Reinforcing Feedback
Skill # 4: Feedback เพื่อ ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี Deliver Reinforcing Feedback

14 Three-Part “You” Message
Praise คุณทรงพล คุณทำงานได้ดีมากกับโครงการ ABC ที่ผมได้มอบหมายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทในงานของคุณ Facts ผมชื่นชมที่คุณสามารถดำเนินโครงการเสร็จภายใน 2 วัน โดยมีการวางลำดับความสำคัญของงานก่อน ทำงานอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเลยเวลางาน นอกจากนั้นขอชมเชยสำหรับการไปหาข้อมูลจากฝ่ายการตลาด และรายงานของคุณก็ทำได้อย่างครบถ้วนและกระชับ Results จากผลงานนี้ทำให้ลูกค้ามีความพอใจมาก เขาประทับใจกับการผนวกคุณค่าที่คุณเสริมให้ ผลงานของคุณทำให้พวกเราดูเป็นมืออาชีพ และทำให้ได้งานเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายนี้ ยอดจริงๆ!

15 Deliver Corrective Feedback
Skill # 5: Feedback เพื่อการให้แก้ไข Deliver Corrective Feedback

16 Five-Part “I” Message Facts ผมตรวจพบว่ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ ส่งเลยกำหนด 2 วัน Negative Impact ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ทีมการตลาดต้องเลื่อนเวลากับลูกค้า ผลก็คือคู่แข่งของเราเลยได้พบลูกค้าก่อนเราและเราเลยเสียลูกค้ารายนี้ไป Feelings (Optional) สิ่งนี้ทำให้ผมเสียความรู้สึกอย่างมาก ที่เราต้องเสียเวลาและแรงงานที่ทุ่มเทไปกับลูกค้ารายนี้

17 Five-Part “I” Message Corrective Actions ผมหวังว่าการส่งรายงานต่างๆในครั้งต่อไปต้องรักษาเวลา ผมต้องการให้ส่งร่างให้ผมตรวจก่อนที่จะถึงกำหนดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ Benefits ซึ่งจะทำให้เรามีเวลามากพอในการตรวจทานข้อมูลอย่างระมัดระวัง และปรับเปลี่ยนได้ทันการณ์ รวมทั้งฝ่ายการตลาดจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อลูกค้าด้วย คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในส่วนนี้

18 Guide the Development of an Action Plan at Work
แนะแนวทางในการ ทำแผนปฏิบัติงาน Guide the Development of an Action Plan at Work

19 วิธีการสรุปบทสนทนาการโค้ช
ทำให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจในแผนปฏิบัติการ ทำให้มั่นใจว่าพนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแผน ระบุในขั้นตอนต่อไป ของกระบวนการการโค้ช ปิดประเด็นด้วยถ้อยคำที่สร้างกำลังใจ


ดาวน์โหลด ppt การสอนงาน (Coaching) เครื่องมือสำหรับผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google