งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. THAIENGLISH หลักพัน thousand 1,000 ฿ one thousand baht 1,500 ฿ one thousand five hundred baht 1,560 ฿ one thousand five hundred and sixty baht 1,563.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. THAIENGLISH หลักพัน thousand 1,000 ฿ one thousand baht 1,500 ฿ one thousand five hundred baht 1,560 ฿ one thousand five hundred and sixty baht 1,563."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 THAIENGLISH หลักพัน thousand 1,000 ฿ one thousand baht 1,500 ฿ one thousand five hundred baht 1,560 ฿ one thousand five hundred and sixty baht 1,563 ฿ one thousand five hundred and sixty-three baht 2 การบอกจำนวนเงิน หมายเหตุ : ตัวเลขเป็นเอกพจน์ ดังนั้น Two Thousands ถือว่าผิด

3 THAIENGLISH หลักหมื่น = สิบพัน ten thousand 10,000 ฿ ten thousand baht 15,000 ฿ fifteen thousand baht 15,600 ฿ fifteen thousand six hundred baht 15,640 ฿ fifteen thousand six hundred and forty baht 15,642 ฿ fifteen thousand six hundred and forty two baht 3 การบอกจำนวนเงิน

4 THAIENGLISH หลักแสน = ร้อยพัน hundred thousand 100,000 ฿ one hundred thousand baht 156,000 ฿ one hundred and fifty-six thousand baht 156,500 ฿ one hundred and fifty-six thousand and five hundred baht 156,560 ฿ one hundred and fifty-six thousand and five hundred sixty baht 156,562 ฿ one hundred and fifty-six thousand and five hundred sixty-two baht 4 การบอกจำนวนเงิน

5 THAIENGLISH หลักล้าน million พันล้าน billion หลายพันล้าน billions 5 การบอกจำนวนเงิน หมายเหตุ : เป็นการพูดเพื่อแสดงออกถึงจำนวนมากมายมหาศาล สามารถใช้คำว่า Billions = หลายพันล้าน Millions = หลายล้าน


ดาวน์โหลด ppt 1. THAIENGLISH หลักพัน thousand 1,000 ฿ one thousand baht 1,500 ฿ one thousand five hundred baht 1,560 ฿ one thousand five hundred and sixty baht 1,563.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google