งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Single search engine  Library catalog ; Library digital collection ; online databases.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Single search engine  Library catalog ; Library digital collection ; online databases."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  Single search engine  Library catalog ; Library digital collection ; online databases

3

4

5

6

7

8

9

10  Available in library collection = ทุกอย่างที่มีในห้องสมุด  Book, eBook, Periodical, Thesis, Journal article  Full Text = เรียกดูเฉพาะรายการที่อยู่ในรูปแบบ HTML / PDF Full Text  Catalog only = เรียกดูรายการที่อยู่ในฐานข้อมูล Library catalog ( ไม่ รวมฐานข้อมูลออนไลน์ )  Publication date = ปีพิมพ์ของเอกสาร  Subject = สาขาวิชา / หัวเรื่องของเอกสาร  Content provider = แหล่งที่มาของข้อมูล

11  Book  > retrieve catalog item  eBook  > eBook Full Text / Download Offline  Academic Journal  > Download PDF Full Text / Full Text through LinkSource


ดาวน์โหลด ppt  Single search engine  Library catalog ; Library digital collection ; online databases.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google