งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าหน้าต่อไป หน้าหน้าต่อไป ชื่อ สกุล อายุวันเดือนปี เกิด ที่อยู่ ชื่อ บิดา มารดา ประวัติ การศึกษ า สิ่งที่ชอบ กับสิ่งที่ไม่ ชอบ ความ ไฟฝัน กับคติ ประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าหน้าต่อไป หน้าหน้าต่อไป ชื่อ สกุล อายุวันเดือนปี เกิด ที่อยู่ ชื่อ บิดา มารดา ประวัติ การศึกษ า สิ่งที่ชอบ กับสิ่งที่ไม่ ชอบ ความ ไฟฝัน กับคติ ประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หน้าหน้าต่อไป หน้าหน้าต่อไป ชื่อ สกุล อายุวันเดือนปี เกิด ที่อยู่ ชื่อ บิดา มารดา ประวัติ การศึกษ า สิ่งที่ชอบ กับสิ่งที่ไม่ ชอบ ความ ไฟฝัน กับคติ ประจำ ใจ

4 ชื่อสกุล ด. ช. พงศ์พิทักษ์ วังธิ ยอง กรับกรับหน้าแรก กรับกรับหน้าแรก หน้าต่อไปต่อไป หน้าต่อไปต่อไป

5 ที่อยู่ 78/1 ม.2 ต. เหมืองง่า อ. เมือง จว. ลำพูน หน้าหน้าต่อไป หน้าหน้าต่อไป กรับ

6 อายุ วัน เดือน ปีเกิด  อายุ 13 ปี 10/5/2544 กรับ หน้าหน้าต่อไป หน้าหน้าต่อไป

7 ชื่อบิดามารดา  ร. ต. ท. รุ่งชัย วังธิ ยอง  นางไพรินท์ วังธิยอง หน้า หน้า ต่อไป หน้า หน้า ต่อไป กรับ

8 ประวัติการศึกษา  อรพินพิทยา  กำลังศึกษา โรงเรียนจักรคำ คณาทร กลับ หน้า หน้า ต่อไป หน้า หน้า ต่อไป

9 สิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ ชอบ  สิ่งที่ชอบขนม  สิ่งที่ไม่ชอบงู หน้า หน้า ต่อไป หน้า หน้า ต่อไป กลับ

10  อยากเป็นหมอ  เป้าหมายมีไว้พุ่งชน กลับ ความใฝ่ฝันกับคติ ประจำใจ


ดาวน์โหลด ppt หน้าหน้าต่อไป หน้าหน้าต่อไป ชื่อ สกุล อายุวันเดือนปี เกิด ที่อยู่ ชื่อ บิดา มารดา ประวัติ การศึกษ า สิ่งที่ชอบ กับสิ่งที่ไม่ ชอบ ความ ไฟฝัน กับคติ ประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google