งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อเด็กหญิง กาญจนาภรณ์ จันวดี ชั้นม.2/10 เลขที่ 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อเด็กหญิง กาญจนาภรณ์ จันวดี ชั้นม.2/10 เลขที่ 22."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อเด็กหญิง กาญจนาภรณ์ จันวดี ชั้นม.2/10 เลขที่ 22

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อเด็กหญิงกาญจนา ภรณ์ จันวดี ชื่อเด็กหญิงกาญจนา ภรณ์ จันวดี วัน เดือน ปี ที่เกิด วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ. ศ.2543 วัน เดือน ปี ที่เกิด วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ. ศ.2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 12/6 ม.2 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา ที่อยู่ บ้านเลขที่ 12/6 ม.2 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา เบอร์โทร 0805398248 เบอร์โทร 0805398248 อีเมล์ mai458@gmail.com อีเมล์ mai458@gmail.com mai458@gmail.com Facebook กาญจนา ภรณ์ จันวดีFacebook กาญจนา ภรณ์ จันวดี

3 ประวัติ การศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชื่อโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ชื่อโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ชื่อโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ชื่อโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อโรงเรียนหาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์ ชื่อโรงเรียนหาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถ พิเศษ คติปะจำใจ ความ พยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น คติปะจำใจ ความ พยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น งานอดิเรก ฟังเพลง ร้องเพลง งานอดิเรก ฟังเพลง ร้องเพลง ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง

5 ภาพนี้ถ่ายตอนกลับจากโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อเด็กหญิง กาญจนาภรณ์ จันวดี ชั้นม.2/10 เลขที่ 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google