งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อด. ช. กนกพล หนุดหละ ชั้น 2/10 เลขที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อด. ช. กนกพล หนุดหละ ชั้น 2/10 เลขที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อด. ช. กนกพล หนุดหละ ชั้น 2/10 เลขที่ 1

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อสกุล ด. ช. กนพล หนุดหละ วันเดือนปี เกิด 5 มิถุนายน 2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 61/6 ถ. ทิพรัตน์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร – อีเมล์ - facebook

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลที่ 1/3 ชื่อโรงเรียนบ้านไสท้อน ระดับชั้นประถมปี่ที่ 1/6 ชื่อโรงเรียนบ้านไสท้อน ปัจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ชื่อโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ทำวันให้ดีที่สุด งานอดิรเรก ปันจักรยาน ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อด. ช. กนกพล หนุดหละ ชั้น 2/10 เลขที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google