งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อด.ช.กนกพล หนุดหละ ชั้น 2/10เลขที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อด.ช.กนกพล หนุดหละ ชั้น 2/10เลขที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อด.ช.กนกพล หนุดหละ ชั้น 2/10เลขที่ 1
แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อด.ช.กนกพล หนุดหละ ชั้น 2/10เลขที่ 1

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อสกุล ด.ช.กนพล หนุดหละ
วันเดือนปี เกิด 5 มิถุนายน 2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 61/6 ถ.ทิพรัตน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์โทร – อีเมล์- facebook

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลที่ 1/3 ชื่อโรงเรียนบ้านไสท้อน
ระดับชั้นประถมปี่ที่1/6 ปัจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2 ชื่อโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
ทำวันให้ดีที่สุด งานอดิรเรก ปันจักรยาน ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อด.ช.กนกพล หนุดหละ ชั้น 2/10เลขที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google