งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blu-ray Disc เสนอ อาจารย์ อ. อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย นายวีระวัฒน์ อุ่นจิต นายวิศิษฏ์ วัฒนกูล นายสรศักดิ์ เครือทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blu-ray Disc เสนอ อาจารย์ อ. อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย นายวีระวัฒน์ อุ่นจิต นายวิศิษฏ์ วัฒนกูล นายสรศักดิ์ เครือทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blu-ray Disc เสนอ อาจารย์ อ. อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย นายวีระวัฒน์ อุ่นจิต นายวิศิษฏ์ วัฒนกูล นายสรศักดิ์ เครือทอง

2

3 Blu-ray Disc คืออะไร Blu-ray Disc หรือเรียกย่อๆว่า ‘BD’ ถูกพัฒนาขึ้น ในปี 2006 เพื่อเป็นสื่อจัดเก็บข้อมูลความจุสูง (high storage capacity) สำหรับจัดเก็บและ เล่นภาพเสียงและคุณภาพสูง (high-definition video and audio) ปริมาณมากๆ รวมทั้งแฟ้ม รูปภาพข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล

4 ข้อมูลเปรียบเทียบความจุระหว่าง Blu-ray และ DVD

5 มีสองแบบคือ * แบบ single-layer Blu-ray disc, มีขนาด เท่ากับแผ่น DVD, มีความจุข้อมูลเท่ากับ 27 GB สามารถจัดเก็บภาพยนต์ความละเอียดแบบ high-definition ได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และ สามารถจัดเก็บภาพยนต์คุณภาพ standard video ได้ถึง 13 ชั่วโมง * แบบ double-layer Blu-ray disc มีความจุ ข้อมูลถึง 50 GB, สามารถจัดเก็บภาพยนต์ความ ละเอียดแบบ high-definition ได้ 4.5 ชั่วโมง หรือมากกว่า 20 ชั่วโมงสำหรับ standard video

6 ผู้คิดค้นเทคโนโลยี Blu-ray Disc ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 1996 โดย นาย Shuji Nakamura ซึ่งเป็นนักวิจัยของ Nichia Corp. BD ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์สีน้ำเงิน ที่มีความยาวคลื่นเพียง 405 nm. กับเลนส์ ขนาด 0.85 และโครงสร้างแบบ Optical transmittance protection disc layer ที่มี ความหนาเพียง 0.1 mm. ทำให้เก็บข้อมูลได้ มากถึง 27 กิกะไบต์ ในดิสก์แบบด้านเดี่ยวชั้น เดียว (Single sided single layer) ในแผ่น ขนาด 12 เซนติเมตร ( เท่ากับ CD และ DVD ทั่วไป )

7 ต่อมาจึง ถูกพัฒนาโดย Blu-ray Disc Association (BDA) กลุ่มสมาคมที่เป็นการ รวมตัวระหว่างบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, บริษัทด้านไอที บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ และ บริษัทในวงการอื่นๆ ได้แก่ Apple Computer, Inc., Dell Inc., Hewlett Packard Company, Hitachi, Ltd., LG Electronics Inc., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Pioneer Corporation, Royal Philips Electronics, Samsung Electronics Co., Ltd., Sharp Corporation, Sony Corporation, TDK Corporation, Thomson Multimedia, Twentieth Century Fox, Walt Disney Pictures, Warner Bros. Entertainment

8 คุณสมบัติของ Blu-ray Disc สามารถบันทึก high-definition television (HDTV) ได้เทียบเท่าต้นฉบับHDTV สามารถไปยังตำแหน่งต่างๆของ Disc ได้อย่าง อิสระทุกจุดตามต้องการ สามารถบันทึกรายการที่ไม่อยากพลาดชมและ ชมรายการที่ชื่นชอบลงบน disc ได้ในเวลา เดียวกัน สามารถสร้าง playlists ได้เอง สามารถแก้ไขหรือบันทึกซ้ำรายการที่ได้ถูก บันทึกบน Disc ได้ สามารถค้นหาพื้นที่ว่างบน Disc โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกทับรายการที่เคยบันทึก ไว้ สามารถเชื่อมไปยังเว็บเพื่อดาวน์โหลด subtitles และ extra features อื่นๆได้

9 เปรียบเทียบความคมชัดของภาพ Blu-ray Disc DVD

10 เปรียบเทียบความคมชัดของภาพ Blu-ray Disc DVD

11 Blu-ray เก็บข้อมูลลง Disc อย่างไร ? Blu-ray disc บันทึกข้อมูลไว้ที่ส่วนบนของแผ่น โพลีคาร์บอเนตหนา 1.1 มิลลิเมตร ซึ่งการ บันทึกข้อมูลในตำแหน่งนี้สามารถลดปัญหาใน การอ่านแผ่นให้ลดลง การบันทึกข้อมูลที่ ตำแหน่งบนใกล้ๆกับเลนส์ที่ใช้อ่านข้อมูลจะทำ ให้อ่านข้อมูลได้ง่ายและสะดวกขึ้น มีการปกป้อง ลายนิ้วมือและการขีดข่วนโดยสารเคลือบแข็ง อีกชั้น

12 ภาพเปรียบเทียบลักษณะการเขียนแผ่น CD DVD และ Blu-ray

13 รูปแบบของ Blu-ray

14 BD-ROM (read-only) - เป็นแผ่นที่ถูกบันทึก ข้อมูลมาแล้วจากผู้ผลิต ไม่สามารถเขียนเพิ่มได้ BD-R (recordable) - เป็นแผ่นที่สามารถบันทึก ข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถเขียนทับข้อมูลเดิมได้ BD-RW (rewritable) - เป็นแผ่นสำหรับบันทึก ข้อมูล สามารถเขียนทับข้อมูลเดิมได้ใช้กับ PC BD-RE (rewritable) - เป็นแผ่นสำหรับบันทึก ข้อมูลภาพและเสียง สามารถเขียนทับข้อมูลเดิม ได้ใช้กับ HDTV

15 ผลกระทบของ Blu-ray ต่างๆ

16 ด้านความบันเทิง - เราจะมีหนังคุณภาพดีได้ดู กันถ้วนหน้า หรือสามารถมีหนังคุณภาพทั่วไปดู ได้หลายเรื่องโดยใช้แผ่น Blu-ray เพียงแผ่น เดียว ด้านเศรษฐศาสตร์ - เราจะได้สื่อที่มีราคาถูก สำหรับจัดเก็บข้อมูลและมีผลให้ราคาของสื่อ ชนิดอื่นๆ ราคาลดลงไปด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม - การที่ Blu-ray สามารถให้ พื้นที่จัดเก็บความจุสูงโดยใช้ Disc เพียงแผ่น เดียวทำให้เราลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ได้มากขึ้น ลดสภาวะโลกร้อนได้ด้วยครับ

17 ด้าน Logistic - เราสามารถปริมาณการขนส่ง ลงได้เยอะตามความจุของสื่อที่ใช้ ยิ่งความจุ มากเราก็จะลดปริมาณสินค้าที่ต้องขนส่งให้ ลดลงด้วย ด้านพลังงาน - เราถือข้อมูลปริมาณมากๆด้วย น้ำหนักที่น้อยลงช่วยลดพลังงานได้ระดับหนึ่ง ด้านการศึกษา - เราจะได้แหล่งความรู้ มหาศาลที่จะถูกย่อให้เล็กลงตามสื่อที่จัดเก็บ


ดาวน์โหลด ppt Blu-ray Disc เสนอ อาจารย์ อ. อภิศักดิ์ พัฒนจักร โดย นายวีระวัฒน์ อุ่นจิต นายวิศิษฏ์ วัฒนกูล นายสรศักดิ์ เครือทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google