งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ที่อยู่อยู่ อายุ - ว. ด. ป. ประวัติ ประวัติ การศึก ษา ชื่อบิดา - มารดาบิดา สิ่งที่ ชอบ - ไม่ ชอบ ชอบ คติ ประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ที่อยู่อยู่ อายุ - ว. ด. ป. ประวัติ ประวัติ การศึก ษา ชื่อบิดา - มารดาบิดา สิ่งที่ ชอบ - ไม่ ชอบ ชอบ คติ ประจำใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุล ที่อยู่อยู่ อายุ - ว. ด. ป. ประวัติ ประวัติ การศึก ษา ชื่อบิดา - มารดาบิดา สิ่งที่ ชอบ - ไม่ ชอบ ชอบ คติ ประจำใจ

2 ชื่อ - สกุล ด. ญ. ภัทราวดี จิ นะธรรม กลับ หน้า แรก

3 ที่อยู่ 19/1 หมู่ 8 ต. เหมืองง่า อ. เมือง จ. ลำพูน กลับ หน้า กลับ หน้า แรก

4 อายุ - วันเดือนปีเกิด อายุ 13 ปีเกิดวัน พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2544 กลับ หน้า แรก หน้า

5 ประวัติการศึกษา จบจาก ร. ร. วัดบานหลุก ตอนนี้อยู่ ร. ร. จักรคำฯ กลับ กลับ หน้า แรก

6 ชื่อบิดา - มารดา นายศิริวัฒน์ จินะธรรม นางรส รินทร์ จินดาหลวง กลับ หน้า แรก

7 สิ่งที่ชอบ - ไม่ชอบ ไม่ชอบคนที่ด่าว่าโดยไม่มี เหตุผล ชอบคนใจดี กลับ กลับ หน้า แรก

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ อยากเป็น พยาบาล ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน กลับ หน้า แรก หน้า


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ที่อยู่อยู่ อายุ - ว. ด. ป. ประวัติ ประวัติ การศึก ษา ชื่อบิดา - มารดาบิดา สิ่งที่ ชอบ - ไม่ ชอบ ชอบ คติ ประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google