งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกส่วนใหญ่มักระบุถึงต้นตระกูลของสุนทรภู่เพียงว่า บิดา เป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็น ชาวเมืองอื่น ทั้งนี้เนื่องจากเชื่อถือตามพระนิพนธ์ของสมเด็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกส่วนใหญ่มักระบุถึงต้นตระกูลของสุนทรภู่เพียงว่า บิดา เป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็น ชาวเมืองอื่น ทั้งนี้เนื่องจากเชื่อถือตามพระนิพนธ์ของสมเด็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บันทึกส่วนใหญ่มักระบุถึงต้นตระกูลของสุนทรภู่เพียงว่า บิดา เป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็น ชาวเมืองอื่น ทั้งนี้เนื่องจากเชื่อถือตามพระนิพนธ์ของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง ชีวิตและงานของสุนทรภู่ ต่อมาในภายหลัง เมื่อมีการค้นพบข้อมูลต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ก็ มีแนวคิดเกี่ยวกับต้นตระกูลของสุนทรภู่แตกต่างกันออกไป นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ฝ่ายบิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ เมืองแกลง จริง เนื่องจากมีปรากฏเนื้อความอยู่ใน นิราศ เมืองแกลง ถึงวงศ์วานว่านเครือของสุนทรภู่ ทั้งนี้บิดาของ สุนทรภู่อาจมีเชื้อสายชองซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในพื้นที่ ดัง ปรากฏว่า "... ล้วนวงศ์วานว่านเครือเป็นเชื้อชอง ไม่เห็นน้อง นึกน่าน้ำตากระเด็น..." [2] แต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่มีหลักฐานใด สนับสนุนเพียงพอ บ้างก็ว่าอาจเป็นการเข้าใจผิด [3] อำเภอแกลง จังหวัดระยองสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นิราศ เมืองแกลงเชื้อสายชอง [2] [3] หน้าแรก

3 วัยเยาว์ สุนทรภู่ มีชื่อเดิมว่า ภู่ เกิดในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุล ศักราช 1148 เวลาเช้า 2 โมง ( ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ. 2329) ณ บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง ซึ่ง เป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบัน นี้ เชื่อว่า หลังจากสุนทรภู่เกิดได้ไม่นาน บิดามารดาก็หย่าร้างกัน บิดาออกไปบวชอยู่ที่วัดป่ากร่ำอันเป็นภูมิลำเนาเดิม ส่วน มารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลัง ถวายตัวเป็นนางนม ของพระองค์เจ้าหญิงจงกล พระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวง อนุรักษ์เทเวศร์ ดังนั้นสุนทรภู่จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับ มารดา และได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลัง สุนทร ภู่ยังมีน้องสาวต่างบิดาอีกสองคน ชื่อฉิมและนิ่ม ปีมะเมีย จุล ศักราช26 มิถุนายน พ. ศ. 2329พระราชวังหลังสถานีรถไฟบางกอกน้อย เชื่อกันว่า ในวัยเด็กสุนทรภู่ได้ร่ำเรียนหนังสือกับพระใน สำนักวัดชีปะขาว ( ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามใน รัชกาลที่ 4 ว่า วัดศรีสุดาราม อยู่ริมคลองบางกอกน้อย ) ตามเนื้อความส่วนหนึ่งที่ปรากฏใน นิราศสุพรรณต่อมาได้ เข้ารับราชการเป็นเสมียนนายระวางกรมพระคลังสวน ใน กรมพระคลังสวน แต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอกจากแต่งบท กลอน ซึ่งสามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่ม จากสำนวน กลอนของสุนทรภู่ เชื่อว่าผลงานที่มีการประพันธ์ขึ้นก่อน สุนทรภู่อายุได้ 20 ปี ( คือก่อนนิราศเมืองแกลง ) เห็นจะ ได้แก่กลอนนิทานเรื่อง วัดศรีสุดารามคลองบางกอกน้อย นิราศสุพรรณ หน้าแรก

4


ดาวน์โหลด ppt บันทึกส่วนใหญ่มักระบุถึงต้นตระกูลของสุนทรภู่เพียงว่า บิดา เป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็น ชาวเมืองอื่น ทั้งนี้เนื่องจากเชื่อถือตามพระนิพนธ์ของสมเด็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google