งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction Myself Manoch Neammanee ข้อมูลส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 อายุ 19 ปี 1/1 หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จัง หวัด สมุทรสาคร 74000 หมายเลขโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction Myself Manoch Neammanee ข้อมูลส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 อายุ 19 ปี 1/1 หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จัง หวัด สมุทรสาคร 74000 หมายเลขโทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Introduction Myself Manoch Neammanee

3 ข้อมูลส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 อายุ 19 ปี 1/1 หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จัง หวัด สมุทรสาคร 74000 หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 04-0665108

4 การศึกษา (Educations) 2532 – 2535 ร. ร. อนุบาลสมฤดี 2535 – 2541 ร. ร. สมฤดี สมุทรสาคร 2541 – 2544 ร. ร. สมุทรสาคร บูรณะ 2544 – 2547 วิทยาเทคนิค สมุทรสาคร

5 เรื่องส่วนตัว สิ่งที่คาดหวังในชีวิต  ศึกษาต่อให้จบปริญญา ตรี คติประจำตัว  ตั้งใจ ในสิ่งที่ทำให้ถึงที่สุด สิ่งที่ชอบ .... ญ..... สาว ในอุดมคติ  สวย นิสัยดี


ดาวน์โหลด ppt Introduction Myself Manoch Neammanee ข้อมูลส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 อายุ 19 ปี 1/1 หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จัง หวัด สมุทรสาคร 74000 หมายเลขโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google