งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction Myself Manoch Neammanee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction Myself Manoch Neammanee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction Myself Manoch Neammanee

2 ข้อมูลส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 อายุ 19 ปี
เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 อายุ 19 ปี 1/1 หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จัง หวัดสมุทรสาคร 74000 หมายเลขโทรศัพท์ โทร

3 การศึกษา (Educations)
2532 – 2535 ร.ร. อนุบาลสมฤดี 2535 – 2541 ร.ร. สมฤดีสมุทรสาคร 2541 – 2544 ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 2544 – 2547 วิทยาเทคนิคสมุทรสาคร

4 เรื่องส่วนตัว สิ่งที่คาดหวังในชีวิต ศึกษาต่อให้จบปริญญาตรี
คติประจำตัว ตั้งใจในสิ่งที่ทำให้ถึงที่สุด สิ่งที่ชอบ  ....ญ..... สาว ในอุดมคติ  สวย นิสัยดี


ดาวน์โหลด ppt Introduction Myself Manoch Neammanee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google