งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ การศึก ษา ครอบค รัว อาชี พ งาน อดิเรก. ชื่อ นเรศ โรจนวุฒิธรรมชื่อเล่น เปิ้ล บิดา นาย เทิดศิกดิ์ โรจนวุฒิธรรม มารดา นางนภาพรรณ หย่างพานิช มีน้องชาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ การศึก ษา ครอบค รัว อาชี พ งาน อดิเรก. ชื่อ นเรศ โรจนวุฒิธรรมชื่อเล่น เปิ้ล บิดา นาย เทิดศิกดิ์ โรจนวุฒิธรรม มารดา นางนภาพรรณ หย่างพานิช มีน้องชาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ การศึก ษา ครอบค รัว อาชี พ งาน อดิเรก

2 ชื่อ นเรศ โรจนวุฒิธรรมชื่อเล่น เปิ้ล บิดา นาย เทิดศิกดิ์ โรจนวุฒิธรรม มารดา นางนภาพรรณ หย่างพานิช มีน้องชาย อีกหนึ่งคน นาย นักรบ โรจนวุฒิธรรม เกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2521

3 ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ช่างยนต์ ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา เขตตาก ช่างยนต์ ป. ตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา เขตตาก วิศวกรรมเครื่องกล กำลังศึกษาในระดับ ป. โท ม. เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์ เครื่องกล การศึก ษา

4 ครอบค รัว

5 อาชีพ ช่างอีซุ ซุ ช่าง ควบคุม เครื่องผลิต ขนม อาจารย์

6 งาน อดิเรก อ่าน หนังสือ ดู หนัง เล่น เกมส์


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ การศึก ษา ครอบค รัว อาชี พ งาน อดิเรก. ชื่อ นเรศ โรจนวุฒิธรรมชื่อเล่น เปิ้ล บิดา นาย เทิดศิกดิ์ โรจนวุฒิธรรม มารดา นางนภาพรรณ หย่างพานิช มีน้องชาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google