งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอนสตรัคเตอร์ (Constructor).  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอนสตรัคเตอร์ (Constructor).  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอนสตรัคเตอร์ (Constructor)

2  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ  เป็นเมธอดที่ไม่มีการคืนค่าและไม่ต้องระบุคีย์เวิร์ด void  ถ้าในโปรแกรมไม่มี Constructor คอมไพเลอร์ภาษา Java จะใส่ Constructor แบบ default ให้กับโปรแกรมโดยอัตโนมัติ  Default Constructor จะเป็น Constructor ที่ไม่มี คำสั่งใดๆ อยู่ภายใน 2

3  เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับแอตทริบิวต์หรือเมธอด ต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้งาน  Constructor สามารถรับพารามิเตอร์ได้เหมือนกับ เมธอด มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ [modifier] ClassName ([parameter]) { [statements] } โดยที่ ClassName เป็นชื่อคลาส objName เป็นชื่อออบเจ็กต์ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติการ เข้าถึงเมธอด parameter เป็นตัวแปรที่ใช้รับข้อมูล อาร์กิวเมนต์จากคลาสที่เรียกใช้งาน 3

4  ในการเรียกใช้งาน Constructor ก็คือการประกาศ ออบเจ็กต์นั้นเอง เนื่องจาก Constructor จะมีการ ทำงานโดยอัตโนมัตเมื่อสร้างออบเจ็กต์ใหม่ ซึ่งมี รูปแบบการสร้างออบเจ็กต์ดังนี้  ClassName objName = new ClassName ([argument]); โดยที่ ClassName เป็นชื่อคลาส objName เป็นชื่อออบเจ็กต์ argument เป็นค่าอาร์กิวเมนต์ที่จะส่งไปให้กับ Constructor  พารามิเตอร์ของ Constructor จะต้องมีจำนวนและ ชนิดข้อมูลสอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ที่ส่งมาตอน ประกาศออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new 4

5 5

6 6

7  ภาษา Java อนุญาตให้สร้าง Constructor ได้ มากกว่า 1 ตัว  เรียกว่า Overloading Constructor มี หลักการเดียวกับ Overloading Method  จำนวนหรือชนิดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ที่ส่งไป ในแต่ละ Constructor ต้องแตกต่างกัน  คอมไพเลอร์จะเรียกใช้ Constructor ตัวใด ให้ทำงานนั้น พิจารณาจากจำนวนหรือชนิดข้อมูลของ อาร์กิวเมนต์ที่สอดคล้องกัน  ทำให้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับออบเจ็กต์ได้ หลายรูปแบบ 7

8 8

9  this() เป็นคีย์เวิร์ดที่ใช้เรียก Constructor ที่ อยู่ภายในคลาสเดียวกัน  เป็นคำสั่งแรกสุดของ Constructor ที่เป็นตัว เรียกใช้งาน  มีรูปแบบเหมือนกับการเรียกใช้ด้วยคำสั่ง new คือ สามารถส่งชนิดข้อมูลของ อาร์กิวเมนต์ที่ต้องการได้ เพื่อให้สามารถ เรียกใช้ Constructor ที่สอดคล้องกันได้ 9

10 10

11  super() เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับการเรียกใช้ Constructor ในคลาสแม่  เนื่องจาก Constructor จะไม่มีการสืบทอดมา ให้คลาสลูก คลาสลูกที่ต้องการเรียกใช้ Constructor ในคลาสแม่ จึงใช้เมธอด super()  เรียกใช้เป็นคำสั่งแรกสุดของ Constructor และมีรูปแบบเหมือนกับ การเรียกใช้ด้วยคำสั่ง new 11

12 12


ดาวน์โหลด ppt คอนสตรัคเตอร์ (Constructor).  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google