งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ พระพจชกร ฉายา อคฺคปญฺโญ นามสกุล สุตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ พระพจชกร ฉายา อคฺคปญฺโญ นามสกุล สุตา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ พระพจชกร ฉายา อคฺคปญฺโญ นามสกุล สุตา
ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระพจชกร ฉายา อคฺคปญฺโญ นามสกุล สุตา เกิด วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ถนน สามล้าน ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ บรรพชา วันที่ 2 เดือน เมษายน พุทธศักราช ณ วันอินทาราม ตำบล หางดง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่

2 ประวัติการศึกษา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง
อุปสมบท วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ประวัติการศึกษา - นักธรรมเอก - เปรียญธรรม ประโยค 1-2 - ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ตำบล บ้านตาลอำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่

3 ตำบลสองแคว อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา ตำบลสองแคว อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนธรรมราชศึกษา ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ล้านนา คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คติประจำใจ เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ พระพจชกร ฉายา อคฺคปญฺโญ นามสกุล สุตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google