งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวสุนิสา เครือปาน 5420602032 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 5 ปี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวสุนิสา เครือปาน 5420602032 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 5 ปี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวสุนิสา เครือปาน 5420602032 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 5 ปี 1

2 ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่อาศัย วัน เดือน ปี ที่ เกิด การศึกษา ปัจจุบัน คติประจำใจ งานอดิเรก 2

3 ชื่อ - นามสกุล 3 ชื่อเล่น อ้อม นางสาวสุนิสา เครือปาน

4 75/2 ม.2 ต. สนามคลี อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72230 4 ภูมิลำเนา

5 5 วัน เกิด เกิดวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 ราศีกุมภ์

6 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี การศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน 6

7 คติประจำ ใจ 7 ตนเป็นที่พึ่ง แห่งตน

8 งานอดิเรก 8 - ฟังเพลง - อ่านหนังสือ - นอนพักผ่อน - เล่นกับสุนัข

9 นิสัยส่วนตัว ไม่ชอบสุงสิงกับ คนมากๆ โลกส่วนตัว ค่อนข้างสูง เบื่อง่าย 9


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวสุนิสา เครือปาน 5420602032 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 5 ปี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google