งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ B คติประจำใจ คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ B คติประจำใจ คติประจำใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 A มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ B คติประจำใจ คติประจำใจ C โรงเรียนในอดีต... ปัจจุบัน โรงเรียนในอดีต... ปัจจุบัน โรงเรียนในอดีต... ปัจจุบัน D ประวัติการทำงาน ประวัติการทำงาน E ระดับคะแนน ระดับคะแนน F ตั้งใจเรียน... จบการศึกษา... มีงานทำที่ดี ตั้งใจเรียน... จบการศึกษา... มีงานทำที่ดี ตั้งใจเรียน... จบการศึกษา... มีงานทำที่ดี G บ้านหลังนี้... บ้านหลังนี้... บ้านหลังนี้... H อาหารที่โปรดปราน อาหารที่โปรดปราน

4 I ผลไม้ที่ ชอบ... ช๊อบ ผลไม้ที่ ชอบ... ช๊อบ ผลไม้ที่ ชอบ... ช๊อบ J การ์ตูนตัวโปรด การ์ตูนตัวโปรด K นิตยสารที่ชอบมากที่สุด นิตยสารที่ชอบมากที่สุด L ศิลปินที่ชื่นชอบ ศิลปินที่ชื่นชอบ M ภาพดีๆ ที่เต็มใจนำเสนอ ภาพดีๆ ที่เต็มใจนำเสนอ ภาพดีๆ ที่เต็มใจนำเสนอ N วันจบการศึกษา... ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วันจบการศึกษา... ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วันจบการศึกษา... ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง O งานแถลงข่าว... ประเพณีขึ้นเขาไหว้ พระ งานแถลงข่าว... ประเพณีขึ้นเขาไหว้ พระ งานแถลงข่าว... ประเพณีขึ้นเขาไหว้ พระ P งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2555 งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2555 งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2555 Q งานนเรศวรมหาราช ปี 2555 งานนเรศวรมหาราช ปี 2555 งานนเรศวรมหาราช ปี 2555 R THE END THE ENDTHE END

5

6

7

8 โรงเรียนในอดีต... ปัจจุบัน

9 ประวัติการ ทำงาน ลำ ดับ ที่ สถานที่ทำงานระยะเวลา การทำงาน ตำแหน่ง 1 องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังทอง อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู 18 สิงหาคม ปัจจุบัน ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ รายได้

10 ระดับ คะแนน

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt A มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ B คติประจำใจ คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google