งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศอังกฤษ
วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศอังกฤษ นำเสนอโดย นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์

2 Mathematics Curriculum
in England

3 Curriculum รูปแบบการศึกษา ลักษณะของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร หลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศอังกฤษ

4 System Education in England ตอนจบ Stage 4 ต้องสอบ GCSE
รูปแบบ อิงมาตรฐาน ช่วงชั้น Key Stage 1 Age 5 – 7 Year 1 - 2 Key Stage 2 Age 7 – 11 Year 3 - 6 Key Stage 3 Age Year 7 - 9 Key Stage 4 Age Year การเปิดภาคเรียน 3 ภาคเรียน การสอบจบระดับ SATs (Level 1-8) ตอนจบ Stage 4 ต้องสอบ GCSE

5 School Curriculum The current structure of the school curriculum
Core subjects Local Curriculum Basic Curriculum National Curriculum Foundation subjects

6 Curriculum aims successful learners who enjoy learning, make progress and achieve confident individuals who are able to live safe, healthy and fulfilling lives responsible citizens who make a positive contribution to society.

7 2 – 4 – 3 – 2 About key stages 1 to 4

8 Personal, social and health education
stages 4 stages 3 Careers education Mathematics Science Information and communication Physical education Citizenship Religious education Personal, social and health education Sex education English Design and technology Work-related learning Music Art and design Geography History Citizenship technology Physical education

9 Mathematical Curriculum

10 Mathematical processes
Problem solving Mathematical processes Communicating Reasoning

11 Number and algebra Geometry and measures Range and content Statistics

12 Number and algebra Sequences, functions and graphs
Using and applying number and algebra Numbers and the number system Number and algebra Solving numerical problems Calculations Equations, formulae and identities

13 Geometry and measures Using and applying shape, space and measures
Geometrical reasoning Geometry and measures Measures and construction Transformations and coordinates

14 Statistics Using and applying handling data
Specifying the problem and planning Statistics Collecting data Processing and representing data Interpreting and discussing results

15 Key stage 3

16

17 Key stage 4

18

19 เอกสารอ้างอิง Department for Education. (2011). The Framework for the National Curriculum : A report by the Expert Panel for the National Curriculum review. Vision UK ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ The National Curriculum Handbook for secondary teachers in England key stage 3 and 4. Mathematics Programme of study for key stage 3 and attainment targets. Mathematics Programme of study for key stage 4

20 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google