งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์หลักสูตร คณิตศาสตร์ ประเทศอังกฤษ นำเสนอโดย นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์หลักสูตร คณิตศาสตร์ ประเทศอังกฤษ นำเสนอโดย นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์หลักสูตร คณิตศาสตร์ ประเทศอังกฤษ นำเสนอโดย นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์

2 Mathematics Curriculum in England Mathematics Curriculum in England www.gov.uk/government/organisations/depart ment-for-education

3 Curriculum รูปแบบการศึกษา โครงสร้างและองค์ประกอบ หลักสูตร โครงสร้างและองค์ประกอบ หลักสูตร หลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศ อังกฤษ หลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศ อังกฤษ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตร

4 รูปแบบ อิงมาตรฐาน ช่วงชั้น Key Stage 3 Age 11 - 14 Year 7 - 9 Key Stage 3 Age 11 - 14 Year 7 - 9 Key Stage 4 Age 14 - 16 Year 10 - 11 Key Stage 4 Age 14 - 16 Year 10 - 11 การสอบจบ ระดับ SATs (Level 1-8) ตอนจบ Stage 4 ต้อง สอบ GCSE SATs (Level 1-8) ตอนจบ Stage 4 ต้อง สอบ GCSE การเปิดภาค เรียน 3 ภาคเรียน Key Stage 1 Age 5 – 7 Year 1 - 2 Key Stage 1 Age 5 – 7 Year 1 - 2 Key Stage 2 Age 7 – 11 Year 3 - 6 Key Stage 2 Age 7 – 11 Year 3 - 6

5 The current structure of the school curriculum Core subjects Foundation subjects Local Curriculum Local Curriculum Basic Curriculum Basic Curriculum National Curriculum

6 successful learners who enjoy learning, make progress and achieve confident individuals who are able to live safe, healthy and fulfilling lives responsible citizens who make a positive contribution to society.

7

8 Design and technolo gy Work- related learning Music Art and design Geography History Citizenship technology Physical education Careers education Mathematics Science Information and communication Physical education Citizenship Religious education Personal, social and health education Sex education English

9 Mathematical Curriculum

10 Mathema tical processe s Communicati ng Problem solving Reasoning

11 Rang e and conte nt

12 Using and applying number and algebra Number s and the number system Calculat ions Solving numeric al problem s Equations, formulae and identities Sequence s, functions and graphs

13 Using and applying shape, space and measures Geometr y and measure s Geometri cal reasoning Transforma tions and coordinates Measures and constructi on

14 Using and applying handling data Statist ics Specifyin g the problem and planning Processin g and representi ng data Collecting data Interpretin g and discussing results

15

16

17

18

19 เอกสารอ้างอิง Department for Education. (2011). The Framework for the National Curriculum : A report by the Expert Panel for the National Curriculum review. Vision UK ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ http://www.visionuk.net/England_education_syste m.php The National Curriculum Handbook for secondary teachers in England key stage 3 and 4. www.education.gov.uk/publications/ Mathematics Programme of study for key stage 3 and attainment targets. Mathematics Programme of study for key stage 4 www.qca.org.uk/curriculum

20 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์หลักสูตร คณิตศาสตร์ ประเทศอังกฤษ นำเสนอโดย นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google