งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A One-Day Seminar in Bangkok presented by Grant P. Wiggins, Ed.d

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A One-Day Seminar in Bangkok presented by Grant P. Wiggins, Ed.d"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A One-Day Seminar in Bangkok presented by Grant P. Wiggins, Ed.d http://www.authenticeducation.org grant@authenticeducation.org http://www.authenticeducation.org เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร Understanding by Design อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร 7/13/20141 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

2 บรรยากาศภายในห้อง บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ 7/13/20142 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

3 1. Introduction to Understanding By design 2. The “Backward design” Instructional design model 3. Big Picture of Design Approach 4. The Six Facets of Understanding A One-Day Seminar in Bangkok presented by Grant P. Wiggins, Ed.d http://www.authenticeducation.org grant@authenticeducation.org http://www.authenticeducation.org 4 ประเด็นของเนื้อหา สำคัญ คือ 7/13/20143 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

4 1. Introduction to Understanding By design What is understanding? How do you know when learners “got it”? What’s the difference between “getting it” and mere accurate recall of what was taught? What does understanding as a goal require of our “designs” - our planning? How do we teach, and assess for understanding by design? 7/13/20144 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

5 Backward design from understanding Content mastery is NOT the long-term goal of curriculum and instruction: The ability to use content, wisely and effectively, is the long-term goal. จุดเน้น “backward design” จุดเน้น “understanding” To solve common lesson planning weaknesses Making sense of facts and skills via big ideas and transfer of learning 7/13/20145 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

6 2. The “Backward design” Instructional design model Backward design logic Stage 1: If the desired results are for learners to… Stage 2: then you will need evidence of the student’s ability to… Stage 3: so, the learning activities must prepare students for… KEY: 3 Stages of (“Backward”)Design Identify desired accomplishments Determine acceptable evidence Plan learning experiences & instruction 7/13/20146 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

7 3. Big Picture (Idea) of Design Approach UbD big IdeaWhy important? If not… Plans need to be wellAimless activity & aligned to be effectivecoverage It is the essence of Students fail to apply, understanding and poor results on tests the point of schooling that’s how transferLearning is fragmented happens, makes more difficult, less learning more engaging connected that’s what is mostYou lose many kids engaging and invitingover time Backward design Transfer as goal Focus on big ideas Meaningful learning 7/13/20147 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

8 4. The Six Facets of Understanding You really understand when you can: explain, support, defend your views interpret, find patterns apply & adapt see from different perspectives show empathy reveal self-understanding 7/13/20148 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

9 Learning for Understanding Acquire Transfer Make Meaning Effective units of study balance these three goals 7/13/20149 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

10 Stage 1 Stage 2 Stage 3 If the desired result is for learners to… Desired Results then, you need evidence that the student can… Assessment Evidence then, the learning activities need to… Learning Plan The logic of “Backward design” 7/13/201410 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

11 UBD Template Stage 1: Desired Results Stage 2: Assessment Evidence Stage 3: Learning Plan Performance Task (s): Other Evidence: Established goal (s): Understanding (S):Essential Question (S): Students will understand that… Students will know… Students will be able to… Learning Activities: 7/13/201411 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

12 “Big Ideas” Topic conceptsthemes Issues/debatesproblems/challenges processes paradoxes theories assumptions/perspectives 7/13/201412 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

13 Summary of good design... Clear goals and explicit performance requirements Models and modeling provided A genuine challenge/problem frames work that stretches you-real, meaningful work Lots of focused practice, feedback and opportunities to use it Trial and error, reflection and adjustment are expected, encourage and designed in The teacher is more of a facilitator, coach There is a safe, supportive environment of risk-taking Designed in variety, choice and attention to difference A good mix of a collaboration/solo work Immersion, active, multi………………… 7/13/201413 อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม


ดาวน์โหลด ppt A One-Day Seminar in Bangkok presented by Grant P. Wiggins, Ed.d

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google