งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป assignment ที่ 1 มีทั้งหมด สอง file เป็น slide ประกอบเสียงเปิด เสียงฟังดังๆ จะเปลี่ยนรูปเอง โดยอัตโนมัติค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป assignment ที่ 1 มีทั้งหมด สอง file เป็น slide ประกอบเสียงเปิด เสียงฟังดังๆ จะเปลี่ยนรูปเอง โดยอัตโนมัติค่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุป assignment ที่ 1 มีทั้งหมด สอง file เป็น slide ประกอบเสียงเปิด เสียงฟังดังๆ จะเปลี่ยนรูปเอง โดยอัตโนมัติค่ะ

3

4 Key words •Science and Art. •Health of population, community, society. •Undertakes by society, community effort, do colletively

5 วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 4

6 การใช้ภาพประกอบ slide

7 6 Clinical VS Public Health VariablesClinical MedicinePublic health UNIT OF STUDY  Individual  Population TARGET GROUP  Patient – with disease  Diseased/Non- Diseased VIEWPOINT OF HEALTH SYSTEM  Passive process  Active process TYPE OF CARE  Focus on curative  Comprehensive care SERVICE PROVIDERS  Provided by private sector  Provided by PUBLIC/private sector BENEFITS  Short term benefits  Obvious benefit  Long term benefits  Not obvious www.pitt.edu/~super4/39011-40001/39091.ppt


ดาวน์โหลด ppt สรุป assignment ที่ 1 มีทั้งหมด สอง file เป็น slide ประกอบเสียงเปิด เสียงฟังดังๆ จะเปลี่ยนรูปเอง โดยอัตโนมัติค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google