งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัย 8 ประการที่ทำให้ โรงเรียนพัฒนาดีขึ้น Eight Elements of school improvement บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิ พันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัย 8 ประการที่ทำให้ โรงเรียนพัฒนาดีขึ้น Eight Elements of school improvement บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิ พันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัย 8 ประการที่ทำให้ โรงเรียนพัฒนาดีขึ้น Eight Elements of school improvement บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิ พันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2 Element 1 Rigorous Curriculum and Instruction Ensure that all students have access to rigorous curricula and instruction designed to meet college and career-readiness standards.

3 Element 2 Assessment and Accountability Implement coherent assessment and accountability systems that cover a broad range of formal and informal assessment policies and practices and that are consistent and coherent.

4 Element 3 Teacher Effectiveness and Professional Growth • Implement teacher effectiveness and professional development systems that recognize a teacher’s need for deep content and pedagogical knowledge and skills and include a broad set of recruitment, induction, professional growth, and retention policies and practices.

5 Element 4 Student and Family Involvement • Provide all student with positive conditions for learning that address the whole child, including family- focused support and engagement.

6 Element 5 Stakeholder Engagement • Involve school and community stakeholders to leverage their interests, skills, and resources for-and create a sense of ownership of- high school improvement strategies and initiatives.

7 Element 6 Effective Leadership • High school improvement strategies and initiatives require a team of high quality instructional and organizational leaders that improve student achievement.

8 Element 7 Organization and Structure • Ensure that the school organizational and physical structures are designed and revised to support student needs.

9 Element 8 Sustainability • Identify and commit adequate resources for supporting continuous school improvement strategies and initiatives. เศรษ ฐกิจ สิ่งแวด ล้อม

10 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัย 8 ประการที่ทำให้ โรงเรียนพัฒนาดีขึ้น Eight Elements of school improvement บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิ พันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google